nebytové prostory

štítky

4 knih


Vlastnictví bytů – kondominium 60% Vlastnictví bytů – kondominium 2017, Pavel Petr

Bydlení představuje jednu ze základních lidských potřeb a její uspokojování má zcela klíčový význam pro formování člověka a jeho osobnosti. Právo bydlení, jakožto součást práva na ochranu přiměřené životní úrovně, je dok... více


Vlastnictví bytů a nebytových prostor 0% Vlastnictví bytů a nebytových prostor 2009, Tomáš Dvořák

Vlastnictví bytů a nebytových prostor prožívá v České republice v posledních letech nebývalý rozkvět. Absolutní většina nové bytové výstavby, jakož i veškeré převody družstevních bytů a nebytových prostor do vlastnictví ... více


Nebytové prostory 0% Nebytové prostory 2007, Josef Fiala

Titul určený každému vlastníkovi nebytového prostoru, podnikatelům užívajícím nebytové prostory na základě nájemní smlouvy i odborné právnické veřejnosti. V textu a na přiloženém CD naleznete návody a rady související s ... více
Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 0% Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor 1997, Petr Liška

Zákon o nájmu a podnájmu nebytových prostor - komentář. 2., podstatně přepracované a doplněné vydání. více