Litomyšl

štítky

26 knih

Maloměstské historieMaloměstské historie1955, Alois Jirásek

Kniha je souborným vydáním tří Jiráskových novel, jež jakoby měly něco společného. Jde o novelu „U Rytířů“ (1879) vyprávějící o jednom starém stejnojmenném domě v Litomyšli, do něhož Jirásek vložil historii jedné šlechti... více


LitomyšlLitomyšl2006, Milan Skřivánek

Kniha stručně a výstižně seznamuje zájemce o město Litomyšl s jeho minulostí i přítomností. více


Partyzánský oddíl StalinPartyzánský oddíl Stalin1985, Jaromír Nepraš

Kronika partyzánského oddílu Stalin připomíná události posledního období druhé světové války. Je věnována těm českým lidem, kteří nezištně a oddaně stáli v prvních řadách odbojového hnutí, těm sovětským občanům, kteří pr... více
Kolébkou LoučnéKolébkou Loučné1929, Josef Karel

domovědný nástin okresu litomyšlského více


Hnízdo kosů litomyšlských 1889–1903Hnízdo kosů litomyšlských 1889–19032006, Martin Boštík

Publikace pojednává o činnosti svérázného mužského humoristického spolku zvaného Hnízdo kosů litomyšlských, který v Litomyšli existoval mezi lety 1889–1903. Její neobvyklost je zvýrazněna grafickou úpravou, která pochází... více


Monstrproces ´Stříteský a spol.´ Litomyšl 1950Monstrproces ´Stříteský a spol.´ Litomyšl 19502004, Martin Boštík

O politickém procesu s posledním rektorem litomyšlské piaristické koleje Františkem Ambrožem Stříteským a „teroristickou skupinou ATA“. Historická studie o síle a slabosti poválečného člověka, která je vydavatelským p... více


Quido Šimek – Spasitel všednostiQuido Šimek – Spasitel všednosti2007, Martin Boštík

Kniha pojednává o životě a díle Quidona Šimka (1857–1933), litomyšlského kupce, sběratele, muzejníka, soukromého kronikáře, insitního malíře a velkého humoristy, jehož životní dílo, zejména kronikářské a malířské, se sta... více


Vladyka z Bídy. Malíř a Litomyšlan Bohdan KopeckýVladyka z Bídy. Malíř a Litomyšlan Bohdan Kopecký2016, Martin Boštík

Publikace pojednává zejména o litomyšlských kořenech krajináře a věhlasného malíře Mostecka Bohdana Kopeckého (1928–2010) a jeho celoživotních vazbách na rodné město. Je založena na podrobném průzkumu malířovy pozůstalos... více


K osvícenskému pojetí a výuce dějepisu ve světle rukopisů piaristické koleje v LitomyšliK osvícenskému pojetí a výuce dějepisu ve světle rukopisů piaristické koleje v Litomyšli2008, Milan Skřivánek

Studie vycházející z vymezeného okruhu archivních pramenů je faktorafickým přínosem k poznání úrovně a pojetí výuky dějepisu na vybrané střední škole od konce 18. století asi do r. 1848. Napomáhá k poznání, jak se v těch... více


Litomyšl - městem krok za krokemLitomyšl - městem krok za krokem2005, Jaroslav Jan Gloser

Kniha Litomyšl - městem krok za krokem, která je autorovým vyznáním městu, jakýsi "litomyšlský chodec", oslovuje rodáky, obyvatele, návštěvníky města, všechny, kteří mají rádi toto město v nejvýchodnějších Čech... více


Sametová revoluce v LitomyšliSametová revoluce v Litomyšli2009, Martin Boštík

Příspěvek k politickým dějinám okresu Svitavy v letech 1989 –1991. Kniha se zabývá proměnami politického života v Litomyšli a v mnoha aspektech také v kontextu celého svitavského okresu v období existence Občanského fór... více


Dějiny města Litomyšle a okolíDějiny města Litomyšle a okolí1903, Zdeněk Nejedlý

Dějiny města Litomyšle a okolí. Díl I, Dějiny kláštera a biskupství Litomyšlského (do r. 1421). Historie, která prošla městem Litomyšle a zanechala stopy až do časů počátku minulého století. více


LitomyšlLitomyšl1934, Zdeněk Nejedlý

Litomyšl : tisíc let života českého města. Napsal a obrazy sestavil Zdeněk Nejedlý. Litomyšl, město, které bylo dříve vyhledáváno pro svůj malebný rád, ale dlouho v něm byla i filosofická fakulta. Graficky provedl Ja... více


S pastelkami po zámku LitomyšlS pastelkami po zámku Litomyšl2012, Eva Chupíková

Průvodce z edice ilustrovaných průvodců s pastelkami po českých a moravských pamětihodnostech určená dětem, rodinám, školám a všem návštěvníkům památek. Zprostředkovává nejdůležitější informace o historii, výrazných osob... více


Štěstí jindeŠtěstí jinde2013, Anna Mautnerová

Lidé se setkávají na různých místech, v různých životních situacích. V jednom východočeském městě, nedaleko od náměstí s dlouhými podsíněmi, je hřbitov. Anna Mautnerová strávila v tomto městě jeden den. Volná procházka ... více


1