Kladensko

štítky

17 knih


Siréna / Havířská balada 67% Siréna / Havířská balada 1986, Marie Majerová

Siréna - vznikal původně jako cyklus relativně samostatných próz, v nichž Majerová motivicky zužitkovala i své začátečnické povídky. Tematickým propojením s osudy několika generací jedné dělnické rodiny vytvořila volný c... více


Kladenské pohádky 69% Kladenské pohádky 2013, Luděk Švorc

Sedmnáct pohádkových příběhů inspirovaných krajinou, pověstmi a historií Kladna a jeho nejbližšího okolí, kterými se prolíná příběh dvou nezbedných myšáků Chloupka a Zoubka a jejich strejdy Šediváka. více


Kladensko 63% Kladensko 1985, Zdeněk Pospíšil

Popis knihy není zatím k dispozici. více
Střepy v prachu 60% Střepy v prachu 2018, Milan Pohl

Když zemře třicetiletý řidič autobusu Jirka, jeho dávný kamarád Pavel se s tím odmítne smířit. Několik let po Jirkově smrti se rozhodne shromáždit vzpomínky na jejich přátelství a dát jim formu smysluplného, čtenářsky za... více


Kladenskou přírodou po celý rok 90% Kladenskou přírodou po celý rok 2014, Michal Procházka

Přestože to na první pohled nemusí být zřejmé, nabízí příroda v okolí největšího středočeského města unikátní území plná vzácných rostlin a živočichů. Knížka zachycuje osm zajímavých území nacházejících se v jižní čá... více


Kladno 40% Kladno 1974, Ludvík Bouda

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Čtyři tvrziště na  Slánsku - Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty 100% Čtyři tvrziště na Slánsku - Hradečno, Humniště, Ostrov a Řisuty 2006, Lukáš M. Vytlačil

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kronika obce Kačice 1932-1939 80% Kronika obce Kačice 1932-1939 2019, Lukáš M. Vytlačil

Obecní kroniky patří mezi důležité prameny k regionálním dějinám. Pamětní kniha obce Kačice byla založena počátkem roku 1932 a byla kontinuálně vedena až do konce roku 1939, po kterém následovala třináctiletá proluka. Ve... více


Není malých historií 80% Není malých historií 2020, Michal Plavec

Kniha popisuje pohnuté události druhé světové války v obcích Brandýsek a Cvrčovice. Její titul „Není malých historií“ nebyl vybrán náhodně. Života obou obcí se přímo dotkla například lidická tragédie nebo letecká bitva n... více


Okolí Prahy - Kladensko, Podřipsko 80% Okolí Prahy - Kladensko, Podřipsko 2007, Radek Hlaváček

Průvodce představuje dvacet šest nejhezčích cykloturistických okruhů v severozápadním okolí Prahy – atraktivní oblasti sahající od Prahy po Terezín, Louny a plošinu Džbán. Trasy jsou odstupňovány podle obtížnosti a rozli... více


Perly středočeské přírody - novinky v síti zvláště chráněných území ve Středočeském kraji 100% Perly středočeské přírody - novinky v síti zvláště chráněných území ve Středočeském kraji 2016, Jarmila Kubíková

Soupis nových CHÚ Středočeského kraje podle jednotlivých okresů. více


Záhady Kladenska, Slánska a okolí 0% Záhady Kladenska, Slánska a okolí 2008, Vladimír Liška

Kladensko a Slánsko je historicky významná oblast naší země, spojená s celou řadou sporných i nejasných otázek. Kniha nás provází rozsáhlým časovým úsekem, od nejstarší české mytologie až po 20. století. více


Záhady Kladenska, Slánska a okolí - 2. díl % Záhady Kladenska, Slánska a okolí - 2. díl 2004, Vladimír Liška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Záhady Kladenska, Slánska a okolí 3. díl % Záhady Kladenska, Slánska a okolí 3. díl 2005, Vladimír Liška

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Kladensko a Berounsko 0% Kladensko a Berounsko 1957, Otakar Špecinger

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Berounsko, Kladensko, Rakovnicko 0% Berounsko, Kladensko, Rakovnicko 2012, Vratislav Košťál

Čtenáři se dostává do rukou druhý díl šestidílné ediční řady Historická sídla Středočeského kraje, který podrobně mapuje a dokumentuje hrady, zámky a tvrze v regionech Berounska, Kladenska a Rakovnicka. Kniha je opět vy... více


Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu slanském 0% Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu slanském 1904, Ferdinand Velc

Popis knihy není zatím k dispozici. více