faksimile

štítky

13 knih

Dopisy Milady HorákovéDopisy Milady Horákové2007, Milada Horáková

Faksimile jedenácti dopisů napsaných Miladou Horákovou krátce před vykonáním rozsudku smrti roku 1950. // Originály dopisů pro tisk zapůjčilo Národní muzeum v Praze se souhlasem Jany Kánské (dcery Milady Horákové). Přep... více


Jenský kodexJenský kodex2009, kolektiv autorů

Věrné barevné faksimile proslulého pozdně středověkého iluminovaného rukopisu z konce 15. století, jehož originál se nalézá ve sbírce rukopisů Knihovny Národního muzea v Praze. 232 stran (faksimile), 224 stran (koment... více


Antonín Reichenauer. Concerto in G per oboe, due violini, viola e bassoAntonín Reichenauer. Concerto in G per oboe, due violini, viola e basso2016, Lukáš M. Vytlačil

Koncert G dur pro hoboj, smyčce a basso continuo od Antonína Reichenauera (c. 1694–1730), který vychází tiskem vůbec poprvé, patří mezi významné a vzácné památky instrumentální tvorby českých skladatelů pozdního baroka. ... více
Zásady hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hobojZásady hry na příčnou flétnu, zobcovou flétnu a hoboj2013, Lukáš M. Vytlačil

Jacques Martin Hotteterre (1674–1763) byl vynikajícím flétnistou na dvoře Ludvíka XIV. a vyhledávaným učitelem hudby. Jeho „Principes de la flute“(Paříž 1707) patří mezi základní hudební pojednání baroka a jsou vůbec prv... více


Zdeněk Fibich 1850 - 1900Zdeněk Fibich 1850 - 19002000, Věra Šustíková

Publikace vydaná v roce 2000 u příležitosti dvojího životního jubilea Zdeňka Fibicha, vyhlášeného světovým výročím UNESCO, mapuje Fibichův život a dílo, obsahuje bohatý obrazový materiál a soupis skladatelových děl.... více


Soupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v BrněSoupis rukopisů knihovny při farním kostele svatého Jakuba v Brně2007, Stanislav Petr

Knihovna při kostele sv. Jakuba v Brně je naší nejvýznamnější dochovanou historickou farní knihovnou. Je deponována v Archivu města Brna a obsahuje 127 středověkých rukopisů. Téměř polovinu rukopisů tvoří liturgické ruko... více


Soupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v BrněSoupis sbírky rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně2010, Stanislav Petr

Sbírka rukopisů bývalého Františkova muzea v Brně obsahuje téměř 1000 (989) rukopisů, z nichž 30 je středověkých. Je uložena v Moravském zemském archivu v Brně ve fondu G 11. Ke sbírce až do vydání katalogu existoval jen... více


Velislavova bible: Velislai biblia picta: Velislaus BibleVelislavova bible: Velislai biblia picta: Velislaus Bible2007, Zdeněk Uhlíř

Bohatě výtvarně pojednaný rukopis (dochováno 747 vyobrazení) byl pojmenován po svém objednavateli, kanovníkovi a protonotáři Velislavovi. Výtvarná složka rukopisu výrazně převažuje nad textovým doprovodem (stručné výtahy... více


Voynichův rukopisVoynichův rukopis2012, Jitka Lenková

... aneb Nejzáhadnější kniha světa: Faksimile Voynichova rukopisu vycházející při příležitosti 100. výročí jeho objevení W. M. Voynichem s úvodní studií Jitky Lenkové. První faksimilní vydání nejtajemnější knihy svět... více


KancyonálKancyonál2018, Jan Amos Komenský

Komenského Kancionál představuje vrcholný doklad duchovní, knižní, literární a hudební protestantské kultury českého baroka. Tato kniha byla záměrně vydána v malém formátu (cca 7,8 × 13,5 cm), aby byla snadno přenosná. B... více


Láska v exilu 1949–1950: Z deníků a dopisů Sylvy Šimsové a Karla JanovickéhoLáska v exilu 1949–1950: Z deníků a dopisů Sylvy Šimsové a Karla Janovického2019, Sylva Šimsová

Vzpomínková kniha knihovnice, exulantky a skautky Sylvy Šimsové. V ní nás díky úryvkům z deníků, korespondencí a vzpomínek vtahuje do života dvou mladých lidí, sebe a svého tehdejšího přítele, nynějšího manžela. Jejich v... více


Dolní Lomná v historii a současnostiDolní Lomná v historii a současnosti2016, Miroslava Křenková

Výpravná fotografická publikace vydaná samotnou obcí Dolní Lomná, na které spolupracovala řada místních osobností, pamětníků, fotografů a dalších. Kniha mapuje historii i současnost beskydské obce, její zajímavé osobnost... více


Těšínsko v proměnách staletíTěšínsko v proměnách staletí2010, David Pindur

Sborník přednášek z let 2008-2009, které se věnovaly dějinám Slezska od středověku po současnost. V publikaci je 18 příspěvků. více