eseje

štítky

633 knih


Šlehy a úsměvy v demokraciiŠlehy a úsměvy v demokracii2015, Josef Kubík

Třetí kniha Josefa Kubíka Šlehy a úsměvy v demokracii je výrazným ukročením mimo to, čím se autor žijící léta v Austrálii zapsal v České republice mezi čtenářské vrstvy. Nepojednává o sexualitě člověka, jako předchozí ti... více


Signály z diaľkySignály z diaľky2004, Adam Bžoch

Adam Bžoch je známy ako literárny vedec, kritik, prekladateľ a kritický pozorovateľov rozličných fenoménov kultúry súčasnosti. Výber jeho úvah a esejí je orientovaný na aktuálnu knižnú produkciu zo svetovej literatúry, a... více


Domov a svetDomov a svet1995, Mészöly Miklós

Domov a svet : eseje a štúdie. Výber z esejistiky jednej z najvýznamnejších osobností maďarskej literatúry. Historické a politologické úvahy nad dielom Istvána Bibóa, úvahy o umení a literatúre. Výber zostavil Lász... více
Desaťročie nádejí a pochybnostíDesaťročie nádejí a pochybností2000, Vladimír Petrík

Úvahy významného literárneho vedca o mieste intelektuála v spoločnosti, o vplyve spoločenských zmien na kultúru, o vzťahu spoločnosti a literatúry. Mimoriadne zaujímavé zamyslenia nad tvorbou dlhé roky zakázaných autorov... více


Národný záujem a zodpovednosťNárodný záujem a zodpovednosť2009, Peter Weiss

Národný záujem v slovenskej zahraničnej politike; potreba a možnosti konsenzu hlavných politických síl v SR v chápaní a presadzovaní základných štátnych záujmov v súvislosti so začleňovaním do NATO a EÚ a s praktickým pô... více


Sen o krajineSen o krajine1996, Peter Zajac

Tak ako sa v novembri 89 rodil a vzápätí krivil novembrový sen o krajine, rodili sa takisto tieto eseje reflektujúce kľúčové problémy ponovembrovej doby. více


Krajina bez snaKrajina bez sna2004, Peter Zajac

Eseje Petra Zajaca sa týkajú dobového spoločensko-politického kontextu druhej polovice deväťdesiatych rokov a začiatku nového desaťročia, pričom sa neobmedzujú len na „pálčivé“ problémy dňa, ale siahajú i k nadčasovým ot... více


Slovensko - krajina v medzičaseSlovensko - krajina v medzičase2002, Milan Zemko

Niekoľko článkov z druhej polovice 60. rokov a začiatku 70. rokov evokuje problematiku , ktorá sa stala ešte nástojčivejšou po páde komunistického režimu - česko-slovenské vzťahy, úlohu vzdelancov v spoločnosti, historic... více


Hovory o kultúre a obcovaníHovory o kultúre a obcovaní1995, Dominik Tatarka

výber esejí, úvah, rozhovorov a kritík. více


Umění a životUmění a život1981, Josef Rybák

Tato kniha Josefa Rybáka popisuje jeho schopnosti v oboru básnickém. Dále v ní najdeme témata jako - O umění a umělcích, Čemu učit mladé autory, Kdy začíná básník. více


Budúcnosť – EurópaBudúcnosť – Európa1994, Wolfgang Kraus

Premýšľanie o tom čo je to Európa z hľadiska dejín, filozofie, minulosti, súčasnosti a možno aj budúcnosti... více


Tvář pod maskouTvář pod maskou1926, Miroslav Rutte

Kniha obsahuje 34 esejí o divadle našem i zahraničním. Komentuje tehdejší stav divadel u nás i v Evropě, divadelní hry, herce, divadla, rozebírá problémy s provozem a další vývoj divadelní. Podrobně se věnuje zejména ... více


Hon a útěkHon a útěk1995, György Konrád

Výběr esejů z let 1989-1994. Velmi aktuální úvahy o člověku konce 20.století, o smyslu dějin, kultury, umění, filozofie, o úloze intelektuála ve společnosti. více


Eseje o materialistickém pojetí dějinEseje o materialistickém pojetí dějin1961, Antonio Labriola

Soubor prací prvního italského marxistického filosofa (1843-1904), který m. j. důležitě přispěl k propracování některých otázek historického materialismu (kritika teorie faktorů) a dobyl si postupem doby nikterak nedotče... více


Oblaka naší nepřítomnostiOblaka naší nepřítomnosti2010, Karel Zlín

Soubor textů básníka, výtvarníka a esejisty Karla Zlína (vl. jm. Karel Machálek, nar. 1937) je věnován tématům konkrétním i obecným. Promítá se v nich dramatický osud exulanta, ale i reflexe situace umění a kultury v pos... více


... 37 ...