epigramy

štítky

20 knih


Epigramy 84% Epigramy 2004, Karel Havlíček Borovský

Svazek obsahuje kompletní souhrn epigramů klasika a zakladatele české žurnalistiky. Havlíček dokonale ovládal umění vyjádřit se stručným, satiricky vyhroceným básnickým útvarem a sám epigramy charakterizoval jako „mal... více


Básně a epigramy 90% Básně a epigramy 1997, Karel Havlíček Borovský

Kniha obsahuje: "Křest sv. Vladimíra", "Tyrolské elegie", "Král Lávra", "Epigramy" Obálka a grafická úprava podle 1. vydání z r. 1946. Doslov Věra Brožová. více


Tisíc a jedna fraška 86% Tisíc a jedna fraška 1984, Stanislav Jerzy Lec

Výběr z aforismů, frašek a epigramů populárního polského satirika. více
Hovory s veverkou 86% Hovory s veverkou 1963, Miloš Macourek

Nástup mladých talentovaných autorů se odráží i v oblasti humoru a satiry. Setkáme se zde s pracemi autorů - s písničkami Suchého a Šlitra, moderními pohádkami Miloše Macourka, parodiemi M. Schulze, humoristickými povídk... více


Hry, básně, bajky, epigramy 100% Hry, básně, bajky, epigramy 1954, Gotthold Ephraim Lessing

Z díla vynikajícího osvícenského autora vychází v tomto svazku výbor z jeho beletristické a dramatické tvorby: bajky veršem a prózou (1747/52); veselohra Minna z Barnhelmu (1767) – dramatický obraz pruského otrokářského ... více


Epigramy 90% Epigramy 2014, Jozef Ignác Bajza

Epigramy Jozefa Ignáca Bajzu sú prekvapivo aktuálne aj po dvesto rokoch. Pravda, najprv ich bolo treba odkliať a vyslobodiť z učebníc. Problém bol napríklad v Bajzovom starom jazyku, vo výrazovej archaickosti a neraz až ... více


Epigramy 93% Epigramy 2005, Marcus Valerius Martialis

Nejšťavnatější starořímský satirik v nepřekonaném překladu zcela oproštěném od akademických floskulí. více


Deklamace 67% Deklamace 1977, J & S (p)

Sbírka satirických epigramů, jež útočí na nešvary našeho společenského života a vtipně postihují nedostatky v otázkách lidského charakteru, v oblasti pracovních a mezilidských vztahů apod. Prémiový svazek edice Kamarád více


Začněte ...Aprílem 40% Začněte ...Aprílem 2007, Josef Duben

Autor, tiskový mluvčí Státní veterinární správy, ve své knížce sděluje čtenáři vlídně, nenuceně a úsměvně názory na věci „veřejné“, specificky a mile se pozastavuje nad lidskou hloupostí… Jde o glosy, veršíky a někdy až ... více


Kniha satiry a rozmaru 50% Kniha satiry a rozmaru 1953, Josef Hora

"Kniha satiry a rozmaru" uzavírá žeň původní Horovy tvorby veršem. Název jen zhruba vyznačuje ráz slok, ve kterých se obráží básníkův úsměv i výsměch, žert a vtip, ironie a sarkazmus, které však jsou někdy zase naopak i ... více


Básně a prózy 100% Básně a prózy 2019, Karel Havlíček Borovský

Karel Havlíček Borovský je zakladatelem české politické žurnalistiky, tvůrcem veršované satiry a uprostřed 19. století nejvýznamnějším autorem časových epigramů. Jako vyhraněná novinářská osobnost se stal symbolem národn... více


Z Puškinovy lyriky 80% Z Puškinovy lyriky 1920, Alexandr Sergejevič Puškin

Výběr z Puškinových básní lyrických, lyricko-epických i epických, doplněný epigramy. Najdeme zde skladby o básníkových láskách, o ruské krajině (zimní večery, bouře, stepi, klášter na Kazbeku, ale také různé národy Rusi:... více


Tatínkovy juchty a jiné historky 80% Tatínkovy juchty a jiné historky 1921, Václav Čeněk Bendl Stránický

sebral a vydal Ferdinand Strejček více


Epigramy: od pol ôsmej do pol ôsmej 60% Epigramy: od pol ôsmej do pol ôsmej 1990, František Rojček

Zbierka epigramov Františka Rojčeka sa výrazne odlišuje od väčšiny satirickej produkcie, ktorá veselo bujnie v našej literárnej záhrade. F. Rojček nikdy neskĺzava do komunálneho suterénu, ale vtipne a najmä stručne odhaľ... více


Karel Havlíček - Korespondence II 1843-1844 100% Karel Havlíček - Korespondence II 1843-1844 2018, Karel Havlíček Borovský

Dopisy Karla Havlíčka (1821–1856) odkrývají významnou část odkazu tohoto předního českého novináře, básníka, politika a organizátora národního života. O to překvapivější je, že ke kompletnímu kritickému vydání Havlíčkovy... více


O nás s námi čili Mudrogramy aneb Zdravím vás 0% O nás s námi čili Mudrogramy aneb Zdravím vás 1955, Jan Noha

Nová kniha epigramů, jejichž ráz je velmi rozmanitý. Nejde jen o epigramy satirické, zaostřené na vady a nedostatky našeho života politického a hospodářského. Vedle nich tu nalezne čtenář i epigramy lyrické, krátká zamyš... více


Básnický glosář Jana Evangelisty Purkyně 0% Básnický glosář Jana Evangelisty Purkyně 1959, Jan Evangelista Purkyně

Výbor z básnických, překladatelských a publicistických prací známého českého přírodovědce. Obsahuje básně reflexivní, příležitostné a časové, některé jeho aforismy, epigramy a básně pro mládež. Otištěné Purkyňovy články ... více


Kaleidoskop 0% Kaleidoskop 1927, Bedřich Bělohlávek

Epigramy, satiry a smutky z let 1923 - 27. více


Z rozbásněných nocí % Z rozbásněných nocí 2022, Václav Daněk

Sbírka je rozdělena do tří různorodých částí – Texty epigramatické, Básně a Básnické skladby. Čtenáři tak mohou podlehnout kouzlu avantgardních kaligramů, lyrickému útvaru haiku nebo břitké ironii. Výrazně expresivní, f... více


Jiskry z křemene: Ze života a díla K. H. Borovského % Jiskry z křemene: Ze života a díla K. H. Borovského 1977, Karel Havlíček Borovský

Výběr z dopisů, vzpomínek, epigramů, článků a básní K. Havlíčka Borovského. Edice: Klub mladých čtenářů více