dějiny Evropy

štítky

286 knih


Dějiny evropské civilizace II.Dějiny evropské civilizace II.2002, Pavel Bělina

Dvousvazková příručka, určená studentům středních škol a všem zájemcům o historii, navazuje na mimořádně úspěšnou učebnici Dějiny zemí Koruny české. Osvědčený autorský kolektiv v ní podává obsažnou a zasvěcenou výpověď o... více


Most ke svobodě - Krvavé události revolučního roku 1956 v MaďarskuMost ke svobodě - Krvavé události revolučního roku 1956 v Maďarsku2008, James Albert Michener

Pravdivý příběh těch, kteří bojovali proti komunismu. Most u Andau, na hranici mezi Maďarskem a Rakouskem, byl jedním z nejbezvýznamnějších mostů v Evropě. To se však změnilo po krvavé porážce maďarského povstání roku 1... více


Evropa šestnáctého stoletíEvropa šestnáctého století2001, Richard Mackenney

Evropa 16. století je příkladem moderní historické práce, jejímž základem jsou fundované znalosti autora Mackenney Richarda. Mackenney Richard dokáže dané téma zpracovat čtivě a přístupně nejširší čtenářské obci. Málokt... více
Náboženství a společnost v EvropěNáboženství a společnost v Evropě2003, René Rémond

Vztahy mezi náboženstvím a společností tvoří podstatnou kapitolu evropských dějin: jen málo otázek totiž zaujalo v ideologických sporech a politických střetech tak významné místo. Jedná se navíc o oblast, kde se při přec... více


Čas darů: Pěšky do Konstantinopole. Putování mladého angličana z Rotterdamu ke střednímu DunajiČas darů: Pěšky do Konstantinopole. Putování mladého angličana z Rotterdamu ke střednímu Dunaji2018, Patrick Leigh Fermor

Coby osmnáctiletý mladík se Patrick Leigh Fermor vydal na v prosinci 1933 na pěší pouť Evropou, kterou zakončil příchodem do Istanbulu na počátku roku 1935. Prošel Nizozemskem do střední Evropy, Německem, proti proudu Rý... více


Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 1813Bitva národů: Napoleonova porážka u Lipska roku 18132019, Jiří Kovařík

V říjnu 1813 se Napoleonova armáda střetla se čtyřmi armádami protinapoleonské koalice pod velením knížete Schwarzenberga a boje u Lipska trvaly s předehrou a jednodenní přestávkou šest dní. Střetlo se zde na 60 000 mužů... více


Dějiny SkotskaDějiny Skotska2007, Jenny Wormald

Obsáhlá publikace seznamuje s historií Skotska. Skotsko má již dlouho přídech romantismu, který vyplynul z několika skutečně dramatických osudů a událostí: Marie Skotská, Bonnie princ Charlie, William Wallace či Robert B... více


Věk starý a nový: Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. stoletíVěk starý a nový: Dějiny, kultura, život Evropy v 17. a 18. století1985, Aleš Skřivan

Publikace uvádí přehledně dějiny Anglie, Francie, Nizozemí, Čech, Ruska a počátku Spoj. států severoamer., všímá si i všech oblastí umění a vědy. více


Věřte císařiVěřte císaři2017, Anton Hykisch

Historický román o císaři Josefovi II. Je možné udělat miliony lidí šťastnými rychle, bez lásky a často i proti jejich vůli? Tuto otázku si pokládá nový historický román situovaný na konec osmnáctého století, v předv... více


Napoleon - díl II. - Císař Francouzů (1804–1821)Napoleon - díl II. - Císař Francouzů (1804–1821)2018, Jiří Kovařík

Druhý a závěrečný svazek Napoleonovy monografie zahrnuje dobu, kdy se První konzul a generál Francouzské republiky stal císařem Francouzů a Francie monarchií, byť s republikánským nádechem. Kniha sleduje dobu, v níž se p... více


Boje o trůnyBoje o trůny2018, Jiří Kovařík

Bitvy a osudy válečníků II. 1588 - 1626. Druhý svazek projektu Bitvy a osudy válečníků navazuje na Války pro víru i čtyřsvazkové Rytířské bitvy a osudy. Zahrnuje čtvrt století bojů před vypuknutím Třicetileté války 16... více


Karel AlbrechtKarel Albrecht1997, Milan Hlavačka

Životopis druhého zimního krále, bavorského kurfiřta Karla Albrechta. Tento barokní vládce se rozhodl využít situace po vymření Habsburků a stát se českým králem a císařem Svaté říše římské. Ukousl si ale příliš velký kr... více


Dějiny PolskaDějiny Polska2017, Miloš Řezník

Autoři soustředí svoji pozornost k historickým a symbolickým „uzlovým bodům“, které jsou důležité jak pro vývoj polské společnosti, tak pro pozdější polskou historickou paměť. Text tak postihuje základní problémy a souvi... více


Dějiny SrbskaDějiny Srbska2005, Jan Rychlík

Dějiny Srbska jsou rozsáhlým syntetickým dílem, které zpracovalo šest historiků zastupujících všechny generace českých balkanistů. Část z nich se podílela na úspěšném titulu Dějiny jihoslovanských zemí. Kniha nepojednává... více


KeltovéKeltové1979, J.A. Mauduit

Podivuhodný keltský lid podstatně ovlivnil v posledním tisíciletí př. n. l. vývoj značné části Evropy a na sever od Alp dovršil civilizační vývoj. Keltští dobyvatelé obsadili severní Itálii a Řím, pronikli do Řecka a Mal... více


6 ...