dějepis

štítky

109 knih

Dejepis pre 1. ročník gymnáziíDejepis pre 1. ročník gymnázií2002, Miroslav Kamenický

Učebnica dejepisu pre 1. ročník gymnázií. více


Dejepis pre 2. ročník gymnázií (Svetové dejiny)Dejepis pre 2. ročník gymnázií (Svetové dejiny)2003, Miroslav Kamenický

Učebnica dejepisu pre 2. ročník gymnázií. více


Dejepis pre 2. ročník gymnázií (Národné dejiny)Dejepis pre 2. ročník gymnázií (Národné dejiny)2002, Július Bartl

Učebnica dejepisu pre 2. ročník gymnázií. více
Dejepis pre 3. ročník gymnázií (Svetové dejiny)Dejepis pre 3. ročník gymnázií (Svetové dejiny)2006, Mária Tonková

Učebnica dejepisu pre 3. ročník gymnázií. více


Dejepis pre 3. ročník gymnázií (Národné dejiny)Dejepis pre 3. ročník gymnázií (Národné dejiny)2005, Róbert Letz

Učebnica dejepisu pre 3. ročník gymnázií. více


Dejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiomDejepis pre 9. ročník ZŠ a 4. ročník gymnázia s osemročným štúdiom2012, Dušan Kováč

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiomDejepis pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom2011, Mária Tonková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiomDejepis pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom2011, Mária Tonková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiomDejepis pre 8. ročník základnej školy a 3. ročník gymnázia s osemročným štúdiom2011, Marcela Bednárová

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejepis pre 5. ročník základných škôlDejepis pre 5. ročník základných škôl2009, Mária Tonková

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Dejepis pre SOŠ a SOU 4 - Od 2. svetovej vojny k dneškuDejepis pre SOŠ a SOU 4 - Od 2. svetovej vojny k dnešku2000, Michal Štefanský

Učebnica je zavŕšením súboru učebníc pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia a tomu je prispôsobené aj spracovanie učebnice, ktorá vychádza z príslušných učebných osnov. Chronologicky sa zaoberá najnovšími ... více


Dejepis pre SOŠ a SOU 3 - Slovensko a svet v rokoch 1849 - 1939Dejepis pre SOŠ a SOU 3 - Slovensko a svet v rokoch 1849 - 19391999, Pavol Martuliak

Učebnica je pokračovaním v rámci súboru učebníc pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia a tomu je prispôsobené aj spracovanie učebnice, ktorá vychádza z príslušných učebných osnov. Jej náplňou je rozšíriť p... více


Dejepis pre SOŠ a SOU 2 - Dejiny novoveku do revolučných rokov 1848 - 1849Dejepis pre SOŠ a SOU 2 - Dejiny novoveku do revolučných rokov 1848 - 18491997, Karol Fremal

Učebnica je súčasťou súboru učebníc určených pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia a to sa odráža i v spracovaní učebnice, ktorá vychádza z príslušných učebných osnov. Chronologicky sa zameriava na kľúčov... více


Dejepis pre SOŠ a SOU 1 - Od praveku k novovekuDejepis pre SOŠ a SOU 1 - Od praveku k novoveku1999, Karol Fremal

Učebnica dejepisu je prvou časťou súboru učebníc určených pre stredné odborné školy a stredné odborné učilištia a to sa odráža i v spracovaní učebnice, ktorá vychádza z príslušných učebných osnov. Snahou učebnice je, aby... více


Dejepisná čítanka (4)Dejepisná čítanka (4)2002, Dušan Kováč

Dejepisná čítanka je súčasťou súboru dejepisných učebníc Svet v dvadsiatom storočí a Slovensko v novom storočí a pracovného zošita Pohrajme sa s históriou 4. Približuje nám slovenské i svetové dejiny 20. storočia netradi... více


7