český středověk

štítky

94 knih


Mistr Třeboňského oltářeMistr Třeboňského oltáře2013, Jan Royt

Mistr Třeboňského oltáře je jednou z nejvýznamnějších uměleckých osobností gotického malířství internacionálního stylu v evropském kontextu. V odborné literatuře české i zahraniční se objevují různé názory na připsání ko... více


Jagellonský věk v českých zemích 3,4Jagellonský věk v českých zemích 3,42002, Josef Macek

Ve třech částech třetího dílu (Města a měšťané, Sociálně-politické zápasy ve městech, Spory a boje královských měst se šlechtou) popsal autor politické, ekonomické i kulturní klima v českých městech přelomu 15. a 16. sto... více


Vratislav: První král ČechůVratislav: První král Čechů2017, Lukáš Reitinger

Monografie Vratislav II. První král Čechů vychází z autorovy doktorské práce obhájené na Masarykově univerzitě v Brně. Nejedná se o klasickou biografii, kterou není možné na základě dochovaných pramenů v případě prvního ... více
Dvě knihy českých dějin - kniha druhá: Kus středověké historie našeho kraje - Počátky lucemburské (1308–1320)Dvě knihy českých dějin - kniha druhá: Kus středověké historie našeho kraje - Počátky lucemburské (1308–1320)2002, Josef Šusta

Základní práce české předválečné historiografie, která patří ke zlatému fondu českého dějepisectví. Josef Šusta, jenž ve svých dílech jako jeden z mála dokázal obsáhnout dějiny od pozdní antiky až po přelom 19. a 20. sto... více


Ze starých letopisů českýchZe starých letopisů českých1980, Jaroslav Kašpar

Staré letopisy české jsou výborem z českých kronik o letech 1378 až 1526. Mají kališnický charakter a nejstarší text pochází ze 30. let 15. století. více


Přemyslovský stát 11. a 12. stoletíPřemyslovský stát 11. a 12. století1972, Rostislav Nový

Materiálově bohatá studie se pokouší o syntetický pohled na hospodářskou, společenskou a politickou strukturu českého státu v 11. a ve 12. století. Objasňuje základní tendence dynastické politiky Přemyslovců a sleduje po... více


Pohané a křesťané: Christianizace českých zemí ve středověkuPohané a křesťané: Christianizace českých zemí ve středověku2019, František Šmahel

Soubor dvanácti studií z pera kolegů a přátel prof. PhDr. Petra Sommera, DrSc., je sondou do dějin christianizace Čech a Moravy od raného středověku do počátku 16. století. Autoři v jednotlivých esejích osvětlují podobu ... více


Žil jsem ve středověkuŽil jsem ve středověku2012, Jiří Kejř

Vzpomínky Jiřího Kejře (* 1921), historika specializujícího se na právní dějiny středověku, nejsou a ani nechtějí být obsáhlými a zásadními memoáry, které by měly odhalit závažné události a vystihnout velké osudy jejich ... více


Čechy do válek husitskýchČechy do válek husitských1930, Kamil Krofta

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Ideální panovník českého středověkuIdeální panovník českého středověku2013, Robert Antonín

Kniha předkládá kulturně-historickou skicu z dějin středověkého myšlení, nastiňující otázky původu a legitimizace moci v českých středověkých zemích, role svatováclavského kultu, místa antických a biblických motivů v myš... více


Knižní kultura českého středověkuKnižní kultura českého středověku2021, Michal Dragoun

Kniha představuje českou středověkou knižní kulturu a její média, tedy rukopisy a inkunábule. Popisuje, jak se knihy psaly a později tiskly, užívaly a shromažďovaly. Zaměřuje se především na památky latinského kulturního... více


Za časů přemyslovských králůZa časů přemyslovských králů2011, Miroslava Moučková

Zradila krále Přemysla Otakara II. na Moravském poli přilba? Připravoval Záviš z Falkenštejna královraždu? Byl Václav II. světec, nebo darmošlap? Odpovědi na mnohé otázky z období, kdy vládlo posledních pět přemyslovskýc... více


Konec Jagellonců v ČecháchKonec Jagellonců v Čechách2016, Jiří Tomáš

Cyril Hádek, autor čtenářsky úspěšných titulů Konec Přemyslovců v Čechách a Konec Lucemburků v Čechách, se rozhodl prolomit tajemství svého pseudonymu a svou další práci již uveřejnit pod vlastním jménem. Konec Jagellonc... více


Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-1300Zahraniční politika krále Václava II. v letech 1283-13002009, Robert Antonín

Kniha pojednává o zahraniční politice českého a polského krále Václava II. v klíčových letech 1283-1300, která vrcholí ziskem polské koruny. Text nově interpretuje obraz Václava II. v narativních pramenech, popisuje vývo... více


Praha Husova a husitská 1415-2015Praha Husova a husitská 1415-20152015, Petr Čornej

Publikace k výstavě v Clam-Gallasově paláci, která byla věnována šestistému jubileu upálení Jana Husa. Působištěm Jana Husa byla Praha a pražská univerzita, kde pobýval, kázal i vyučoval až do svého odchodu v roce 141... více


5