Albrecht z Valdštejna, 1583–1634

štítky

39 knih


Bloudění - část 3.Bloudění - část 3.1929, Jaroslav Durych

Větší Valdštejnská trilogie. více


Casparus Binsfeldius: Chronologia Mariae Castri / Kašpar z Binsfeldu: Dějiny Hradu MariinaCasparus Binsfeldius: Chronologia Mariae Castri / Kašpar z Binsfeldu: Dějiny Hradu Mariina2012, Jan Kalivoda

Casparus Binsfeldius: Chronologia Mariae Castri / Kašpar z Binsfeldu: Dějiny Hradu Mariina. Kronika kartuziánských klášterů ve Štípě a ve Valdicích (1614-1647) Edice a komentovaný překlad kronika Kašpara z Bisfeldu, k... více


Valdštejnský palác v JičíněValdštejnský palác v Jičíně2011, Barbora Klipcová

Monografie věnovaná Valdštejnskému paláci v Jičíně (též zámek v Jičíně) doplněná o četné ilustrace, plány, nákresy apod. Publikace vznikla v rámci grantového projektu "Architektura, urbanismus a krajinotvorba frý... více
Obraz muže v krunýřiObraz muže v krunýři1938, Julius Zerzer

Popis knihy není zatím k dispozici. více


Valdštejnův konec Historie 2. generalátu 1631-1634Valdštejnův konec Historie 2. generalátu 1631-16342001, Josef Kollmann

Druhá část obsáhlé historické studie uzavírá významnou kapitolu českých a evropských dějin, spjatou s osobností Albrechta z Valdštejna. Autor se pokouší odpovědět na otázky, táhnoucí se dějinami a odrážející se v řadě se... více


Albrecht z Valdštejna a jeho doba v zrcadle aforismuAlbrecht z Valdštejna a jeho doba v zrcadle aforismu2009, Ivan Fontana

S odstupem téměř čtyř set let se díváme na osobnost evropských dějin první poloviny 17. století Albrechta z Valdštejna poněkud zastřeným pohledem. Tato publikace není pokusem vytvořit opus nový, přesto se odvažuje z moza... více


Bitva u Desavy 25. 4. 1626Bitva u Desavy 25. 4. 16262020, Vít Mišaga

Řeky a mosty mají ve vojenské strategii své místo od nepaměti. Během tzv. dánské fáze třicetileté války sehrál výjimečnou roli most u Desavy. V dubnu roku 1626 se o něj strhl boj mezi vojsky císařského generála Albrechta... více


Zámek Mnichovo HradištěZámek Mnichovo Hradiště2013, Mojmír Horyna

Informační publikace věnovaná architektuře zámku v Mnichově Hradišti, jeho interiérům a uměleckým sbírkám i památkám, jež se nacházejí ve městě Mnichovo Hradiště či v jeho okolí. více


ValdštejnValdštejn1924, František Josef Čečetka

Popis knihy není zatím k dispozici. více


3