defenestrace

štítky

3 knih


České země v době husitskéČeské země v době husitské2002, Petr Klučina

Bohatě ilustrovaná kniha, jež je určena především menším čtenářům, nás zavede do doby husitské v českých zemích. Líčí jak důležité historické události, tak také životní styl různých vrstev dobové společnosti. (3. vydání)... více


30.7.1419 - První pražská defenestrace : krvavá neděle uprostřed léta30.7.1419 - První pražská defenestrace : krvavá neděle uprostřed léta2010, Petr Čornej

První pražská defenestrace zahájila husitskou revoluci, která zásadním způsobem proměnila tvářnost českého pozdně středověkého státu. Svržením několika konšelů a dalších úředníků z oken Novoměstské radnice vyvrcholil odp... více


České země v době renesanceČeské země v době renesance1999, Naďa Kubů

Kniha je velmi bohatě ilustrována a pojednává o období renesance v českých zemích. Zaměřuje se na důležité historické události, ale rovněž na životní styl dobových obyvatel Čech, a to jak šlechty, tak nejchudších vrstev.... více