Priekopníci vedy a techniky na Slovensku

série, 3 knih