Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1

kniha od:

nehodnoceno
Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1 obálka knihy

KoupitKoupit eknihu

Rozsiahla trojzväzková kolektívna monografia Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (každý zv. asi 50 AH), ktorá sa postupne dostane do rúk čitateľov, je výsledkom mnohoročnej práce početného autorského kolektívu. Zúčastňujú sa na nej mladí špecialisti, noví i starší historici dejín vied a techniky, ale aj viacerí prírodovedci, lekári, inžinieri, ktorí sa venujú dejinám svojich odborov za záľuby, popri svojom zamestatnaní, a majú k tomuto novému odboru historiografie pracovne najbližšie. Prvý podobný projekt - osnova diela, ale iba do polovice 19. storočia, vyšiel tlačou už v roku 1966, pre celé dielo na konci sedemdesiatych rokov. Roku 1980 bol hotový 1. zväzok diela a to do konca 18., resp. do začiatku 19. storočia (hoci do Vydavateľstva Obzor sa dostal až v roku 1983, do tlače po zredigovaní roku 1984), 2. zväzok, siahajúci do roku 1918 autori dokončili roku 1985 a 3. zväzok, siahajúci do súčasnosti, v ktorom však budú zaradené iba nežijúce osobnosti vedeckého života, bude spracovaný do konca roku 1986. Ťažiskom Priekopníkov sú väčšie či menšie portréty významných osobností vedeckého života na Slovensku v jednotlivých obdobiach rozvoja vedy a techniky, osvetlenie života a diela vybraných postáv zo všetkých odborov exaktných a prírodných vied (matematiky, fyziky, chémie, botaniky, zoológie, agronómie, geografie atď.), medicíny, farmácie a všetkých oblastí techniky, ktoré významným spôsobom v minulých storočiach až do súčasnosti prispeli k rozvoju vedy, vedeckého poznania a technického rozvoja Slovenska. Značná časť postáv zaradených do Priekopníkov vedy a techniky na Slovensku, pred rokom 1918 dokonca väčšina, nie sú Slováci. Súvisí do jednak s osobitným slovenským národným historickým vývojom, jednak s triednym a sociálno-politickým charakterom spoločnosti na Slovensku v našej histórii, keď práve masa slovenského ľudu mala najmenej príležitostí dostať sa, ako sa hovorilo, k štúdiu „vyšších vied a umení“. A tak popri Slovákoch, ktorých počet v toku dejín Priekopníkov pribúda, sú tam Nemci, od 19. storočia pribúdajú Maďari a po roku 1918 vedci a technici českého pôvodu, ale popri príslušníkoch týchto národov, najmä v dávnejších storočiach, zaradili sme medzi priekopníkov vedy a techniky u nás aj niekoľko cudzincov, Talianov, Angličanov, Francúzov, Holanďanov, ktorých osud zavial na Slovensko, a tak prispeli k jeho vedeckému rozvoju. Všetky osobnosti zaradené do Priekopníkov prispeli k poznaniu slovenskej prírody a jej človeka, k vedeckému a technickému rozvoju Slovenska a niektorí svojimi objavmi obohatili aj fond svetovej vedy a techniky. Ich dielo tvorí kostru dnešnej modernej slovenskej vedy a techniky, aj keď skrytú za jej historickou fasádou. Portréty významných vedcov a technikov pôsobiacich na Slovensku nezaraďujeme do jednotlivých zväzkov mechanicky a izolovane, ale zakaždým do kapitol s rozsiahlymi historickými staťami v vývoji vedy a techniky vo svete, ako aj na Slovensku v jednotlivých obdobiach vedeckotechnického rozvoja. Rozvoj a deferenciácia vety a techniky od začiatku 19. storočiam, čo sme brali do úvahy v 2. a 3. zväzku priekopníkov, umožnila zaradiť vybrané osobnosti vedcov do širších odborov prírodných vied a techniky - geológie, exaktných vied, medicíny, geografie, baníctva a hutníctva, a napokon techniky. Takto koncipované dielo je doteraz najvýznamnejšou prácou z dejín vied a techniky na Slovensku. Jednotlivé kapitoly a zväzky diela sú ucelené, akoby písané jednou rukou, a bohatstvo historických ilustrácii priespieva k jeho zaujímavosti a čitateľnosti. A napokon treba vari poznamenať, že v slovenskej odbornej literatúre historického zamerania máme už napríklad niekoľko prác syntetického charakteru z dejín literatúry, hudby atď., zatiaľ čo dielo Priekopníci vedy a techniky na Slovensku (1. - 3. zv.) je medzi literatúrov svojho druhu u nás zatiaľ jediným. (text z prebalu)...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/28_/287191/priekopnici-vedy-a-techniky-na-slov-hfk-287191.jpg 00
Série

Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1.

Žánr
Historie, Technika a elektro
Vydáno, Obzor (SK)
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (0)

Kniha Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1

Autoři knihy

Ján Tibenský
slovenská, 1923 - 2012

Kniha Priekopníci vedy a techniky na Slovensku 1 je v

Přečtených1x
Knihotéce1x