Život ve staletích: 16. století

recenze

Život ve staletích - 16. století (2014) / Kariol
Život ve staletích: 16. století
Jsem ten jedinec, který má historii rád jak ve škole, tak ve volném čase. Proto mi přečtení, spíše pokochání se novým lexikonem Vlastimila Vondrušky, udělalo velkou radost a zpříjemnilo mi to několik večerů. Nejedná se o žádnou fádní učebnici dějepisu, jak by se někdo mohl mylně domnívat, stačí otevřít a najít skutečné hodnoty mezi řádky.

Obálka knihy: Kniha na první pohled zapůsobí a to i přesto, že tak trochu připomíná spoustou lidí nedoceněnou učebnici dějepisu. Nevím, jestli jsou lákavější krásné barevné ilustrativní fotografie graficky skvěle vyřešené na obálce i v knize, nebo jestli celková barevnost a jakýsi nenucený nádech dodává útlé vysoké knížce na chuti k přečtení.

Obsah: O knize se toho mnoho nedá říct. Autor zde shromáždil již objevená fakta o životě v šestnáctém století a srozumitelným jazykem historicky do hloubky nevzdělaných, přesto zainteresovaných lidí, popsal všemožné stránky lidského života před pět seti lety. Píše zde o krajině a lidech, sídlech a stavbách, interiéru a bydlení, víře a chrámech, odívání a módě, krášlení a hygieně, obstarávání potravy, kuchyni a stolování, surovinách a řemeslech, obchodě a dopravě, vzdělanosti a písemnictví nebo válečnictví a zbraních. Nechybí zmínka o spravedlnosti a násilí, zábavě a slavnostech, rodině a dětech, lásce a erotice nebo státě a národu.

Můj dojem: Je těžké o téhle knížce psát nějaké shrnutí, hodnotit ji. Myslím si však, že je to úplně jiný pohled na dějiny než ten učebnicový a to je pro zisk informací důležité, protože vám to v této knize autor jakoby vypráví, nesnaží se vás donutit zapamatovat si to, ale svá slova podtrhuje fotografiemi a přirovnáními ze života.
Výhodou této knihy je, že na rozdíl od učebnic dějepisu neobsahuje mnoho dat a letopočtů a válek, ale zaměřuje se na život šlechty, duchovenstva i obyčejných lidí bez větších práv a výsad. Také je opravdu příjemně doplňována fotografiemi a celkově dobře a příjemně graficky upravena, tudíž je její barevné čtení živé, zábavné, zajímavé a poučné.

Hodnocení: 10/10

Doporučení: Knihu samozřejmě všem vřele doporučuji. Ať už těm, které tato témata zajímají, nebo těm, kteří si chtějí učení školní látky ozvláštnit a zpříjemnit. :-)

Děkuji nakladatelství Moba za poskytnutí knihy k recenzi!

Komentáře (0)

kniha Život ve staletích - 16. století recenze