Z korespondence autorům/editorům:

recenze

Umělecké památky Moravy a Slezska, díl 3.: O/P (2 svazky) (2021) / klara8283
Z korespondence autorům/editorům:
Vážený pane Samku,
(spolueditorku paní Dolejší dávám do kopie, nechť si to též přečte, neboť i ona si zaslouží uznání),

rád bych Vám poslal pár krátkých pochvalných poznámek o zvonech a Uměleckých památkách Moravy.

Na podzim jsem zakoupil dva svazky třetího dílu O až P. Jsem přesvědčen o tom, že už první dva díly nám - tedy všem kampanologům a zájemcům o dějiny zvonařství - udělaly obrovskou radost, protože zahrnuly (na rozdíl od Uměleckých památek Čech) do výkladu zvony. A to ne lecjak. Citace autorských signatur, uvádění i mladších, nových zvonů jakožto dokladů soudobého kovoliteckého řemesla, pokusy o autorské přiřazení, to vše nám dalo a dává skvělé základy pro další výzkum. Třetí díl mne překvapil ještě více a velmi mile: barevné fotografie mnohých zvonů a hodinových cimbálů a ještě rozšířený záběr – nápisy in extenso, signatury. A nejen věže, ale i lucerny, sanktusníky, kaple. O gotickém sanktusníku v Polné (anonymní zvon Jana staršího z Velkého Meziříčí) nevědí ani Polenští. U zvonu v Petrově u Hodonína se můžeme přít o stáří (nebál bych se 14. století), ale hlavně - publikovali jste poprvé jeho fotku. A tak dále. To je správný a jediný možný, ale bohužel stále ještě neobvyklý soupisový přístup. Z hlediska umělecké historie bez debat velké dílo. Z hlediska separátních, maličko významných dějin zvonařství neopominutelný pramen. Musím ho všem kolegům připomínat. Oběma vám blahopřeji a děkuji! Líbí se mi ten Váš vytčený a užitečný richterovský princip „napsat všechno, co se ví“. Hned se proto nabízím pro poslední, čtvrtý díl: jsem kdykoli k dispozici k vyřešení jakýchkoli pochyb, nejasností nebo konzultací týkajících se zvonařských výrobků.

M.

Komentáře (0)

kniha Umělecké památky Moravy a Slezska, díl 3.: O/P (2 svazky) recenze