Vydejte se po stopách tajemství templářských rytířů

recenze

Tajemství templářských rytířů (2014) / louluk
Vydejte se po stopách tajemství templářských rytířů
Máte rádi historii a především templářské rytíře? Potom by vám neměla uniknout nová kniha Tajemství templářských rytířů od S. J. Hodge. Nechte se unést zpět po proudu času do dob hrdinů a náboženských válek.

Chudí rytíři Krista a Šalomounova chrámu dodnes zajímají mnoho historiků, hledačů pokladů i příznivců konspiračních teorií. Proč si tento mocný řád získal takovou pozornost a stal se jednou z nejsilnějších organizací Evropy? Informace se života templářů i ostatních středověkých lidí se můžete dozvědět prostřednictvím této krásné publikace z nakladatelství Slovart.

Templářský řád byl založen v dobách velkých náboženských válek mezi křesťany a muslimy. Právě na počátek těchto nesvárů nás zavede úvod celého vyprávění. Pro začátek je totiž důležité znát podrobnosti okolo první křížové výpravy i samotných vztahů mezi jednotlivými národnostmi. Jedním z nejdůležitějších faktorů pro vznik řádu bylo dobytí Jeruzaléma křesťany. Následně přišla na přetřes otázka, kdo bude chránit poutníky na jejich cestách k svatému městu. A díky této myšlence vzniká jedno z nejtajuplnějších uskupení dějin.

Templářští rytíři jsou uznáni samotným papežem a získávají svou vlastní řeholi (písemně formulovaný návod a souhrn pravidel, jimiž se řídí činnost řádu a život jeho členů). Mezi základní pravidla patří život v chudobě, maximální oddanost řádu i bratrům a také boj proti bezvěrcům. Právě tato skutečnost budila na začátku jejich existence nejvíce pohoršení. Mniši a mají bojovat? Bůh přece násilí zakazuje. Největším pomoc na začátku jejich cesty jim poskytl teolog a důležitý člen nově vzniklého cisterciáckého řádu Bernard z Clairvaux. Právě on pomohl lidem pochopit, proč jsou váleční mniši důležitým chybějícím článek v křesťanském boji proti nevěřícím.

Templáři se od začátku osvědčili a cesty se stávali bezpečnější. Zároveň začali stavět nové hrady, kostely a další budovy. Opomenout nesmíme ani jejich výborně vymyšlené bankovnictví. Postupem času se stali tak bohatým řádem, že půjčovali i mnoha mocným panovníkům evropských zemí. Bohužel to se jim nakonec stalo osudným. Francouzský král Filip IV. nesmírně bažil po jejich bohatství, a proto vymyslel plán na zničení mocného řádu. Dne 13. Října 1307 nechal pozatýkat mnoho templářů, včetně jejich velmistra Jacquese de Molaye. Zároveň rozeslal zprávy po celé Evropě, ve kterých haněl samotný řád. Ve všem mu lehce napomáhal i papež, který se od něj nechal zastrašit. A to byl konec éry těchto vynikajících rytířů i bankéřů, kteří za sebou nechali mnoho nezodpovězených otázek.

To je jen malý zlomek celého příběhu, který se vám autor snaží v této knize vyprávět. Nevěnuje se pouze samotným templářům, ale přibližuje celou tuto středověkou dobu. Velkou pozornost si získávají všechny křížové výpravy, které byly velice důležité i pro samotné templáře. Nechybí ani popis všech důležitých osob od Huga z Payns, přes Saladina až po Jacquese de Molaye. Jednou z nejzajímavějších věcí okolo jejich působení byly vždy záhady, které je obklopovaly. Týkaly se svatého grálu, archy úmluvy i samotného Ježíše. Mnoho z důležitých relikvií měli mít templáři v držení. Zároveň nezapomněli zakopat i obrovský poklad, část jejich nesmírného jmění. Tyto a mnoho dalších teorií a myšlenek se snaží autor důkladně rozvést a oddělit nemožné od teoreticky možného.

Vzhledem k malému množství historických dokumentů je velice těžké zjistit, kde je nakonec pravda. Templáři sice měli údajně kopat pod chrámovou horou v Jeruzalémě, ale opravdu něco našli? A bylo něco pravdy na pomluvách, které proti nim vyřkl Filip IV. i jejich bývalí členové? Skutečnost se v současné době dozvíme už jen velice těžko. Ale naštěstí jsou na světě autoři, kteří se snaží přijít všem věcem okolo templářských rytířů na kloub. S. J. Hodge je jedním z nich a svou práci dělá opravdu dobře.

Nesmíme zapomenout ani na celkové provedení. Jak má nakladatelství Slovart ve zvyku, jedná se o nádhernou publikaci s mnoha krásnými obrázky. Ty někdy zabírají i celou dvoustranu a díky tomu vzniká výborná kombinace poučného i zábavného tištěného textu a doplňujících ilustrací. Jestliže se chcete dozvědět více o Chudých rytířích Krista a Šalomounova chrámu, toto je rozhodně ta správná volba. Zapomeňte na Šifru mistra Leonarda či jiné fiktivní romány a vydejte se po stopách pravdivých historických událostí.

Komentáře (0)

kniha Tajemství templářských rytířů recenze