Ti, kteří raději kopřivy

recenze

Ti, kteří raději kopřivy (1965) / MatoušČihák
Ti, kteří raději kopřivy

Tanizaki bývá považován za nejvýznamnějšího japonského spisovatele dvacátého století. Mistrovství dosáhl především v literárním ztvárnění bizarních stránek lidské existence a věrném zachycení bolestného střetnutí japonské tradice se západní kulturou. Mladý Tanizaki prošel obdobím až nekritického obdivu ke všemu evropskému a americkému, ale nešťastná událost ho přivedla zpět do světa japonských tradic.

V autobiograficky laděném románu Ti, kteří raději kopřivy (1928) vypráví příběh o rozpadajícím se manželství svobodomyslného Kanameho a moderně vychované ženy Misako. Rámec k tomuto dílu tvoří kjótsko-ósacké prostředí, živé místo starobylé japonské kultury. Kaname je zde obklopen mravními normami i estetickou dokonalostí tradičního životního stylu, a právě v kontrastu k nim začíná troskotat jeho moderně založené manželství. Rád by se rozvedl, jenomže neví jak a není si ani jist, jestli se chce rozvádět. Nerozhodnost k činu a skrývání se stávají podněty k trýznivým situacím, které prohlubují manželskou krizi.

Subjektivnost autorova podání odpovídá převážné části japonské prózy, jež se odlišuje od evropského románového umění, v němž bývá upřednostňována spíše zdánlivost sdělení, odstup autora od děje i postav. Tanizaki však zdánlivost ve svém díle také uplatňuje, jen poměrně neobvyklým postupem, kdy na tu samou situaci nahlíží z pohledu východních a západních tradic. Citové vztahy obou manželů a Kanameho návrat k tradičnímu typu japonské ženy „loutky“ jsou přímým odrazem konfliktu nového a starého Japonska. Hlavní postava cítí, že zděděné formy života se vytrácejí a přejaté ideály západní kultury selhávají, protože jsou pouhým povrchním přizpůsobením modernismu. Tanizaki se věnuje duchovnímu rozporu, že japonské estetické hodnoty získané tisíciletým vývojem nemohou být nahrazeny moderní západní civilizací, z níž Japonci převezmou jen vnější rysy bez jakéhokoliv vnitřního a etického obsahu. Hořké poznání reality, ve které ze starého Japonska už zbývají pouhé stíny, později Tanizaki hlouběji rozpracuje v eseji příznačně nazvaném Kult stínů (1934).

Další rozpor vnímá Kaname v postoji k ženám, kdy Evropané ženy zbožňují, zatímco Japonci toho nejsou schopni. Metaforicky vše vysvětluje na dvojici pana Marie a kurtizána splňující představu Japonců o ženě „loutce“, tedy jen jakési hračce. V japonském loutkovém divadle, kterému se Tanizaki v románu podrobně věnuje, dokonce bývá zvykem loutkám na obličej nanášet vrstvu líčidel, aby napodoboval lidskou pleť. „Ideálem krasavice v minulosti byla žena, která potlačuje svou osobnost a umí se ovládat. Nejlépe ji mohla zpodobnit loutka. Jakékoli zdůraznění charakteristických vlastností nebo projevy citů by tuto představu narušovaly,“ zamýšlí se Kaname a nevědomky předznamenává vlastní těžkou volbu mezi dvěma krajními ztělesněními ideálu ženy – obdivovanou ženou a prostitutkou. Nešťastný osud Misako, která se navzdory tradičně založenému otci vydala na cestu modernosti, je pak pro Tanizakiho svědectvím, že násilné zpřetrhání pout k tradici, nutně vede do záhuby.

Životním doslovem tohoto románu je fakt, že Tanizaki se dva roky po vydání Ti, kteří raději kopřivy rozvedl a ženu provdal za přítele básníka Harua Sató.

Výborný a nadčasový překlad do češtiny vytvořila Vlasta Hilská. Doplnila jej vlastním doslovem Tanizakiho oslava japonské kultury, v němž shrnula umělecký vývoj tohoto významného spisovatele, který přežil celou generaci moderních japonských spisovatelů a svým vytříbeným prozaickým stylem vytvořil díla často s nezapomenutelnými ženskými postavami.


Ti, kteří raději kopřivy Ti, kteří raději kopřivy Džuničiró Tanizaki

Značně autobiografický román jednoho z předních moderních japonských spisovatelů, z jehož díla byla do češtiny přeložena novela Milenci z Jeda (1942). Vedle příběhu rozpadávajícího se manželství, v němž muž ztratil o ženu sexuální... více


Komentáře (1)

Přidat komentář

Teckovana
29.04.2018

Zajímavá recenze této trochu nezvyklé knihy. Jenom pro případné zájemce doplním, že Tanizakiho inspirativní esej "Chvála stínů" na téma tradiční japonské kultury vyšel nedávno už v druhém vydání, viz https://www.databazeknih.cz/dalsi-vydani/chvala-stinu-tradice-japonske-estetiky-359381