Snaž sa zapadnúť...

recenze

Nespútaná (2020) / Lucia007
Nespútaná

V desiatich sa začína oficiálny proces nášho skrotenia.
V desiatich si ma svet posadil pred seba, povedal mi, aby som bola ticho, a ukázal na moje klietky:
Môžeš prejavovať tieto pocity.
Budeš kopírovať túto verziu ženstva.
Snaž sa mať takéto telo.
Budeš veriť týmto veciam.
Môžeš milovať týchto ľudí.
Týchto ľudí sa budeš báť.
Budeš túžiť po takomto živote.
Snaž sa zapadnúť.

Nespútaná je skutočný príbeh Glennon, ktorá dlho žila v klietke, spútaná a neslobodná, pretože sa prispôsobovala ostatným a celému svetu. No jedného dňa prišiel zlom a ona už nechcela robiť všetko len pre iných. Pre všetkých, len nie pre seba. A tak začala žiť...

Každá z nás nosí v sebe túžbu. Veľmi sa snažíme, aby sme boli dobré: dobré partnerky, dcéry, matky, zamestnankyne a kamarátky. Dúfame, že vďaka tomu budeme plné života.
Namiesto toho sme unavené, zaseknuté, preťažené alebo nám je všetko jedno. Pri pohľade na svoj život nám napadne: Nečakali sme niečo krajšie? Otázku rýchlo umlčíme, vravíme si, že máme byť vďačné, a nespokojnosť tajíme samy pred sebou.

Glennon Doyleová bola nespokojná celé roky. Potom sa však počas prednášky na konferencii zahľadela na ženu v miestnosti a zamilovala sa. Jej myseľ zaplavili tri slová: To je ona! Glennon si myslela, že tie slová jej čosi vnuklo. Potom si uvedomila, že sa vynorili z jej vnútra. Bol to jej vlastný hlas – ten, ktorý pochovala pod rokmi otupujúcich závislostí. Bol to hlas dievčaťa, ktorým bola pred tým, než jej svet povedal, kým má byť. Glennon sa rozhodla, že už samu seba nezradí a nebude sa snažiť vyhovieť celému svetu. Prestala byť dobrá a získala slobodu. Prestala sa snažiť všetkým vyhovieť a začala žiť.

Komentáře (0)