Reprezentativní publikace, přibližující život a dílo slavného českého režiséra, je literární perlou

recenze

Karel Zeman a jeho kouzelný svět (2015) / JanH
Reprezentativní publikace, přibližující život a dílo slavného českého režiséra, je literární perlou
První, co mě napadlo, když jsem rozbalil zásilku s recenzním výtiskem a zalistoval v něm, bylo - to je nádhera, ta kniha je tak precizně udělaná, s takovou láskou a úctou k milovanému člověku...
Karel Zeman a jeho kouzelný svět, biografie a filmografie, jejímiž autorkami jsou dvě ženy z nejpovolanějších, totiž režisérova dcera Ludmila a vnučka Linda. Obě dámy vložily do knihy celé své srdce a určitě nejen ony - na tvorbě takovéhoto literárního zázraku se zajisté muselo podílet i mnoho dalších spolupracovníků, protože podobnou publikaci je možné vytvořit pouze díky týmové práci a společnému nadšení velkého množství lidí.
Cesta do pravěku, Ukradená vzducholoď, Vynález zkázy... Patřím ke generaci, která na těchto filmech a s těmito filmy vyrůstala. Vím, že dnes se už používají jiné natáčecí techniky, v kinematografii jde vývoj kupředu tak rychle jako snad v žádném jiném oboru, ale přesto... Ty filmy prostě nestárnou! Mám je doma na DVD a i dnes se na ně občas podívám - s trochou nostalgie, se vzpomínkami na dobu, kdy jsem je v našem vesnickém kině viděl poprvé, hlavně však s obdivem k jejich tvůrci.
Jistě, o Karlu Zemanovi jsem měl určité povědomí, takové ty povšechné základní informace ještě před seznámením se s touto knihou - bylo mi např. známo, že jeho umění obdivovali lidé nejen u nás, ale prakticky po celém světě, že dostal mnoho významných ocenění, že byl tvůrcem na tehdejší dobu revolučních postupů při natáčení. Ovšem teprve díky této reprezentativní publikaci, mapující celý Zemanův život, jsem se mohl dozvědět spoustu dosud neznámých a mnohdy překvapujících údajů. Vůbec jsem např. netušil, jak velké množství filmů, mně dosud neznámých, tento režisér natočil. A co se týká těch, které znám - neměl jsem ani potuchy, jak složitě vznikaly jednotlivé sekvence, co kumštu, trpělivosti a filigránské preciznosti stálo za každým záběrem, jaká obrovská práce musela být vynaložena, aby se divákovi zprostředkoval dojem oné proslulé „zemanovské“ autenticity a jedinečné, nenapodobitelné atmosféry.
Kniha je životopisem v obrazech a fotografiích. Ukazuje se, že své pozdější mistrovství měl Karel Zeman „zakódováno“ snad už ve svých genech, o čemž svědčí jeho dětské kresby, ukazující na velké výtvarné nadání, které se posléze zúročilo při jeho práci ve firmě Baťa, kde platil za uznávaného reklamního odborníka a aranžéra. Nakonec ale zvítězil film - po prvním snímku Vánoční sen z roku 1945 bylo o budoucí životní dráze Karla Zemana rozhodnuto.
V knize je detailně, za použití mnoha fotografií, skic a kreseb a tudíž i pro čtenáře-neodborníka názorně a srozumitelně předestřen zrod jednotlivých filmů. Jak známo, Karel Zeman začínal loutkovým filmem a na stránkách knihy je této periodě věnována dostatečně velká plocha na to, abychom si mohli udělat obrázek o tom, co všechno tato práce obnášela. Určitým zlomovým předělem pak byla slavná Cesta do pravěku - i tady před námi defilují takříkajíc pohledy do zákulisí, i zde je názorně předvedena celá škála různých natáčecích technik a triků, vedoucích následně k Zemanově světové proslulosti. Další etapu jeho tvorby pak představují zfilmované verneovky, především tedy Vynález zkázy, opět nadšeně přijatý a mnohonásobně oceněný.
Co se ještě těch ocenění týče, tak to je kapitola sama pro sebe. Kdybych měl např. vyjmenovat pouze ta, která obdržel právě zmíněný Vynález zkázy, musel bych pro ně v této recenzi vyčlenit samostatný odstavec. Namísto toho zmíním některé fotografie, vypovídající o umění a světové slávě českého režiséra možná ještě víc než ona vyznamenání: Karla Zemana navštívil na Barrandově americký herec Kirk Douglas - Karel Zeman, sedící na recepci v Mexico City vedle slavné herečky Kitty de Hoyos - Karel Zeman v Indii jako člen kulturní vládní delegace - íránská císařovna předává Karlu Zemanovi velkou cenu na mezinárodním festivalu dětských filmů v Teheránu...
Jsem přesvědčen, že kniha Karel Zeman a jeho kouzelný svět zaujme nejen příznivce a obdivovatele tohoto režiséra, ale i všechny, kdo dokáží vnímat a chápat opravdové umění i tvrdou práci, která za ním stojí.

Komentáře (0)

kniha Karel Zeman a jeho kouzelný svět recenze