Popis

recenze

Kurz zázraků (úplné vydání) (2012) 5 z 5 / nothing_forever
Kurz zázraků (úplné vydání)

Toto je – v českém jazyce dosud jediné úplné - vydání Kurzu zázraků, které jeho pisatelé Dr. Helen Schucmanová a Dr. Bill Thetford schválili r. 1975 k vydání prostřednictvím nadace Foudation for Inner Peace. Jeho překlad je nyní dostupný ve 27 jazycích a je široce používán studenty v tisících studijních skupin po celém světě.
Kurz zázraků je jedinečný myšlenkový a duchovní samostudijní program – je to kurz trénování mysli, který byl navržen pro odčinění iluze, že jsme jakýmkoli způsobem odloučeni od Boha nebo od druhých lidí. Na úrovni mysli jsme všichni spojeni jako jedno. Naučíme-li se žít tuto pravdu důsledně, strach, zlost a vina ustoupí hlubokému pocitu vnitřního klidu. Kurz nás systematicky vede k prožití Boží Lásky ve všech našich vztazích pomocí procvičování odpuštění (osvobození se od minulosti), ochoty přijmout a následovat vyšší vedení a rozvíjení stavu mysli zaměřené na zázraky. Štěstí, mír, radost a láska jsou přirozené výsledky učení Kurzu.
Kurz se tedy zaměřuje na uzdravení vztahů. Zdůrazňuje, že je jen jednou z mnoha verzí univerzální učební osnovy. Ačkoli používá křesťanskou terminologii, pojednává o obecných duchovních tématech a spiritualitě. Kurz zázraků je univerzálním duchovním učením, jehož účelem je umožnit lidem nalézt svého Vnitřního Učitele.
Kurz zázraků obsahuje tři samostatné části: „Text“, „Cvičení pro studenty“ a „Příručku pro učitele.“ V „Textu“ je uvedena teorie Kurzu a jsou holisticky a v harmonické posloupnosti vysvětleny jeho hlavní myšlenky. „Cvičení pro studenty“ obsahuje 365 lekcí, jednu pro každý den v roce. Procvičováním začíná proces změny studentova myšlení a vnímání. „Příručka pro učitele“ je psána formou otázek a odpovědí na mnohá důležitá a praktická témata Kurzu. Toto vydání rovněž obsahuje hodnotné dodatky ke Kurzu: „Psychoterapie: účel, proces a praxe“ a krásnou inspirující „Píseň modlitby.“

Komentáře (0)

Přidat komentář