Od snů k realitě

recenze

Orákulum šamanského snění (2022) 5 z 5 / RenataP
Orákulum šamanského snění

Alberto Villoldo, Colette Baron-Reid: Orákulum šamanského snění
Jen jedna karta a myšlenky se mohou rozběhnout naplno…Co třeba takový Démon prachu… „Karta Démon prachu rozčeří věci. Někteří lidé se bojí jeho chaotické přirozenosti a věří, že chce záměrně rozdmýchat oheň. Od tohoto snového spojence však nelze očekávat, že se bude chovat podle pravidel a že ti přinese jen jemné a čisté věci. Jeho síla spočívá v chaosu, a právě proto chce, aby ses nyní oddala víru života.
Přichází k tobě ve dvojí podobě: tou první je vítr, který vane z vnějšku. Máš pocit, jako by tě naprosto vytrhl z tvého dosavadního spokojeného života, a dáváš to za vinu světu. Druhou podobu této karty je tvůj vnitřní vítr, který v tobě víří společně s démonem, jenž se vynořil z tvé snové krajiny a chce ti pomoci uniknout z neviditelných okovů, jimiž jsi spoutána na vyprahlé poušti.
Přestaň prahnout po tom, aby byly věci dokonalé. Podivné, chaotické, konfliktní, živé a divoké – to jsou věci, které tě promění. Důvěřuj tomuto procesu. Démon prachu ví, co potřebuješ. Jakmile se věci usadí, uvidíš zářivé klenoty, které na tebe čekají, a také moudrost, která si přeje být integrována.“
Uprostřed víru prachu, zmatku a nelogičnosti… Tak to může být karta, kterou si vytáhnete. A k ní pak ještě jednu, z níž vás zaujme pojednání o příležitosti experimentovat a prožívat svět s jeho nekonečnými možnostmi…
A ani nemusíte dočíst do konce a možná vás napadne to, co mne: Fajn, tak to, co se teď tak nelogicky nabízí, zkusím využít a vyzkouším i to, s čím jsem nepočítala. Je čas se trošku rozkošatit a zkusit sáhnout i tam, kam by mne to nenapadlo, přičemž právě ten chaos a divnost přináší příležitosti a ukazuje na oblasti, kde můžeme takto zkusit překročit svůj stín.
Kam vás dovedou karta šamanského snění…?
Dokáží najít rovnováhu mezi našimi tužbami, vizemi, tím, „někam mne to táhne“ a tím, co skutečně žijeme. Postaví mosty, urovnají myšlenky a umožní nám lépe pochopit, proč po něčem toužíme. A jestli to je reálné, nebo je to jen odraz bolesti, traumatu nebo tužby po něčem úplně jiném…
Těch odpovědí může být mnoho. Symbolika karet je bohatá, od zvířat, šamanů, konkrétních symbolů až po emocionální výjevy.
Podle autorů karty umí vnímat naši energii a naladit se na ni. A co si vzít v praxi například z toho nahoře uvedeného výkladu?
Využít tedy ten chaos a něco jiného přinejmenším vyzkoušet. A počkat, protože věci se nyní dávají do pořádku takového, který potřebuji pro splnění svých snů. Nakonec takový výklad vzbudí víc zvědavosti než konkrétních několik bodů, které musím udělat, aby se něco splnilo, co říkáte?
blog Synergie, Renata

Komentáře (0)