Nastavené zrcadlo mainstreamovým pisálkům

recenze

Bez iluzí o světě kolem nás (2015) / JanH
Nastavené zrcadlo mainstreamovým pisálkům
Kniha Jiřího Weigla je pozoruhodná z několika důvodů. Její autor je ekonom a arabista, což je vzdělanostní kombinace do značné míry unikátní. Prožil dlouhá léta po boku Václava Klause a je tedy dokonale obeznámen s českou politickou scénou, fungováním nejrůznějších institucí či se světem médií. Hlavně a především je však Jiří Weigl člověkem konzistentních, autenticky pravicových názorů, které prezentuje jasnou a srozumitelnou formou, přičemž jeho razantní odmítání politicko-společenských koncepcí moderního levičáctví, založené na přirozené inteligenci i osobité argumentační vyzrálosti z něj v současnosti činí jednoho z nejvýznamnějších aktérů na české mediální scéně.
Kniha začíná předmluvou Václava Klause a je svým způsobem jedinečná. Jak známo, Václav Klaus nemá rád prostřednost a nekompetentnost a v jeho očích obstojí pouze lidé nějak či něčím výjimeční a erudovaní. Jestliže tedy ve své předmluvě zahrnuje Jiřího Weigla množstvím uznalých poznámek, pochvalných výroků a obdivných reakcí, pak již sama tato skutečnost je pro knihu tím nejlepším doporučením.
A skutečně - do pěti oddílů rozdělený spis nenechává nikoho na pochybách, že jeho autor je nejen všímavým a přemýšlivým pozorovatelem dnešního komplikovaného světa, ale že se výborně orientuje i v historii, především pak v nejrůznějších nuancích našich národních dějin.
V první části (Historie, osobnosti, výročí) mne zaujalo mimo jiné Weiglovo vesměs pozitivní zhodnocení role prezidenta Beneše a jeho politiky. V dnešní době, kdy adorace T. G. Masaryka jde ruku v ruce se stále silnější kritikou jeho nástupce je to počin vskutku "protiproudový".
Blízký východ a jiné krize ve světě (druhá část knihy) se nese ve znamení kritiky nekoncepční a krátkozraké politiky Západu, především tedy USA, ve vztahu k Iráku, Egyptu a jiným muslimským zemím, založené na scestné představě univerzality demokracie a možnosti i oprávněnosti jejího implementování do jakkoli odlišného prostředí.
Ve třetí části, pojednávající o Evropské unii, se autor jasně vymezuje proti současnému modelu evropské integrace, v němž vidí totalitní tendence, výhodné pouze pro úzkou skupinu většinou nikým nevolených byrokratů, upřednostňujících své osobní zájmy a snažících se v v tomto směru o stále větší oslabování suverénních států, resp. vytvoření evropského superstátu a mýtického evropského lidu.
Čtvrtá a pátá část jsou pak věnovány některým domácím záležitostem, ať už jde o privatizaci, fungování justice, zákon o státní službě aj. Ke každé z těchto problematik přistupuje Jiří Weigl bez emocí, věcně a pragmaticky, čímž nepřímo poukazuje na jejich účelové zideologizování ze strany různých "odborníků".
Bez iluzí o světě kolem nás je kniha, jakých u nás bohužel nevychází mnoho. Je to dáno pochopitelně v prvé řadě tím, že u nás není ani mnoho sociologicko-politických analytiků Weiglova formátu. Domnívám se, že myšlenky a názory Jiřího Weigla jsou velkým přínosem pro všechny, kdo si v záplavě mainstreamové mediální masáže chtějí uchovat racionální a nezkreslený pohled na dnešní svět a jeho problémy.

Komentáře (0)

kniha Bez iluzí o světě kolem nás recenze