Kniha, která Vám nabídne iluzi řešení.

recenze

Kurz zázraků (úplné vydání) (2012) odpad! / vlkodlaq
Kurz zázraků (úplné vydání)

„Kurz zázraků“ má snahu se prezentovat jako cesta k duchovnímu osvícení a vnitřnímu klidu, ale po hlubším zkoumání se ukazuje, že kniha nese řadu problematických aspektů.

1. Náboženská doktrína maskovaná jako univerzální pravda:
„Kurz zázraků“ se na první pohled tváří jako filozofický a duchovní text, ale v jádru je silně ovlivněn náboženskými motivy, zejména křesťanskými. Kniha často hovoří o Bohu, Ježíši Kristu a o konceptu odpuštění, který je pevně zakořeněn v křesťanské teologii. Tento přístup může být pro mnoho čtenářů, kteří hledají nezávislou duchovní cestu bez náboženských předsudků, velmi omezující a nevhodný.

2. Nejasné a ezoterické učení:
Mnoho částí knihy je natolik abstraktních a neprůhledných, že čtenář může mít problém pochopit základní poselství. To může být záměrné, aby text působil hluboce a tajemně, ale zároveň to snižuje jeho praktickou hodnotu. Kdo opravdu chce v knize najít řešení, řešení najde, ať už tam je, nebo ne. Osvícenější čtenáři schopní kritického myšlení ale budou jen těžko v knize hledat logiku, důkazy a obhajitelné argumenty.

3. Psychologická manipulace:
Kniha používá koncept odpuštění jako prostředek k dosažení vnitřního klidu, ale dělá to způsobem, který vede k psychologické manipulaci. Čtenář je často nabádán, aby přijal osobní odpovědnost za negativní situace a pocity v jeho životě, což může vést k internalizaci viny a sebepohrdání. Tento přístup může být psychologicky škodlivý, zejména pro osoby trpící úzkostí, depresí nebo právě dlouhodobým pocitem viny a v důsledku může vyvolat psychické problémy ještě hlubší.

4. Pseudo-vědecký jazyk:
„Kurz zázraků“ často používá terminologii a fráze, které zní vědecky nebo filozoficky, ale ve skutečnosti postrádají jasnost, empirický základ nebo jakékoliv vědecké zázemí. Tato pseudo-vědecká fasáda může zmást čtenáře a vést k mylnému dojmu, že text má nějaký vědecký nebo racionální základ, což není pravda ani v nejmenším.

5. Autorská autenticita a spolehlivost:
Helen Schucman tvrdila, že kniha byla diktována „vnitřním hlasem“, který identifikovala jako Ježíše Krista. Tato tvrzení o nadpřirozeném původu textu mohou být pro mnoho skeptiků a racionálně uvažujících jedinců důvodem k odmítnutí celé knihy jako nevěrohodné a spekulativní.


Závěr:
„Kurz zázraků“ je kniha, která se prezentuje jako cesta k duchovnímu osvícení, ale ve skutečnosti je plná náboženských doktrín, nejasných učení a psychologických manipulací. Pro ty, kteří hledají autentickou a nezávislou duchovní praxi, je lepší hledat jinde. Kniha se tváří jako univerzální duchovní text, ale její skutečný přínos je pochybný a může být pro mnoho čtenářů spíše škodlivý než prospěšný.

Dodatek: Stojí za zmínku, že "Kurz Zázraků" používá mnoho podobných prvků jako knihy Hubbarda, zakladatele tolik kritizované, manipulativní a zločinné organizace s názvem Scientologická církev a nebylo by k podivu, pokud by se autoři "Kurzu Zázraků" inspirovali právě knihami Hubbarda a pouze Hubbardovy techniky upravili a aplikovali na křesťanské doktríny. Scientologická církev používá totožný postup, pomocí traumat, strachu, pocitu viny nebo náchylnosti k depresím postupně člověka "zpracovat" na poddajnou, snadno ovladatelnou a tím zneužitelnou hmotu.


Kurz zázraků (úplné vydání) Kurz zázraků (úplné vydání) Jakob Thor

Kniha představuje ucelený samostudijní myšlenkový a duchovní systém. V češtině vychází poprvé v úplném vydání, jehož obsahem jsou jak základní části - Text, Praktická cvičení pro studenty a Příručka pro učitele, tak i dodatky - Ps... více


Komentáře (0)

Přidat komentář