Kniha blázna

recenze

Mystické klíče (2019) odpad! / mahavan
Mystické klíče

Kniha mystika/jogína o klíčových prvcích své praxe, které vedly k realizaci(ím). Trocha úvodního tlachání – co stránka to jeden krátký odstavec a zbytek stránky prázdný. Dále 6 odstavců coby 6 klíčů, závěr opět jeden odstavec na stránku a dvou stránkový dodatek, kde si dělá reklamu. Toť vše!

Nejde o knihu v běžném smyslu slova, ale jen o článek o pár odstavcích. Stránky jsou poloprázdné a je vidět, že se autor snaží nahnat stránky, jak to jen jde. Samotného textu bez doslovu je pouhých pět stran! A běžná cena „knihy“ je 270 Kč. Není divu, že ji knihkupci snižují a nyní se prodává o stovku levněji. I tak je to nehoráznost a napovídá, že autor realizací asi pozbyl zdravého rozumu, pokud vůbec někdy nějaký měl. Odvolává se na linii Květoslava Minaříka (dále jen KM). Dokonce se považuje za dalšího pokračovatele a nositele živé a čisté nauky KM. Sám KM v Přímé stezce upozorňuje, že esoterickými naukami (včetně mystiky) by se měli zabývat jen lidé střízlivého rozumu. Autor přitom tzv. nemá všech pět pohromadě. Málem jsem si knihu ještě jako „čerstvou“ koupil přes internet za 270Kč, nebyla tam totiž informace o počtu stran. Kdybych tak učinil, asi bych se následně cítil oškubán a podveden. Mnozí se tak určitě budou cítit vzhledem k téměř prázdným stránkám a krátkosti textu. Navíc je to takové jak spíchnuté horkou jehlou za odpoledne. Naštěstí jsem knihu dostal zdarma.

Obsahově nic nového pod sluncem, o čem by nepsali nebo nemluvili už jiní guruové. Dále uvádím jen rozpory. Autora znám osobně, kdysi opakovaně mluvil o pěti mystických klíčích, teď jich je v knize šest. Kolik jich bude za 5 let? Uznávám ale, že někomu může přijít vhod stručnost. Spousta věcí ale není uvedena. Autor se odvolává na knihy KM, že tam je všechno a že tedy stačí jako dodatek jen těchto pár odstavců – 6 mystických klíčů. Zde musím podotknout, že v knihách KM není vše. Něco předával osobně. Toto Brixího tvrzení mě nepřekvapuje, protože vím z osobního setkání, že má nedostatečné znalosti ohledně nauky KM, dokonce některé jeho praktické rady jsou v přímém rozporu s KM. Také Brixího tvrzení z knihy nečekat s praxí až se podmínky zhorší… je vedle. Ono to je právě naopak. Lidé mystickou praxi odkládají nebo i flákají, protože čekají na pozdější lepší podmínky. Někteří oddalují až do důchodu, že pak na to budou mít čas, ale to pak jsou zase slabí a nemocní, a tak nikdy neudělají mystické praxi za dost. Navíc ve stáří se hůře přepodstatňuje bytost. Zde je autor mimo realitu a nezná lidi. Také tu autor zmiňuje často sebepozorování. Zde má bohužel sám velké nedostatky a doplácí na to. Není schopen náležitě reflektovat svou cestu. Předně jeho cesta, jak mi sám přiznal, byla expresní (v textu přitom zmiňuje pořád vytrvalost a dlouhodobost) a ani sám nevěděl, jak k realizaci(ím) došlo. Teprve později se začal pokoušet vypátrat co k čemu vedlo (proto i ta proměnlivost v počtu „klíčů“). V dodatku si sám přihřívá polívčičku, podobá se totiž reklamnímu inzerátu. Přitom právě přihřívání polívčičky opakovaně v rozhovoru vytýkal ostatním lidem. Nakonec dělá přesně to samé. Zkrátka slova a činy nejsou u něj v harmonii. Další a lepší příklady by byly nad rámec recenze. V knize se pan Brixí prezentuje velmi krásně, nepřímo jako buddha (viz podtitul „…opravdovému probuzení“). To vždy smrdí a ani KM to o sobě neprohlašoval, ačkoliv jím byl. Bohužel je Brixí mimo realitu, aniž si to uvědomuje. Na kontě má dva rozvody, z toho jeden po realizaci a rozbil tak svou duchovní praxí rodinu (má malé děti), to jaksi zamlčel. A to v praxi radí manželům! Další nehoráznost! Chcete si zničit manželství či rodinu? Následujte Radima Brixího, úspěch zaručen! Nabízí k tomu jako bonus nelegální poustevnu (viz odkazovaný web v knize) a knihovnu! No neberte to! A karmické následky k tomu zdarma v rámci „all inclusive“. O těch svých rovněž mlčí a myslím, že si je ani neuvědomuje – to je to špatné (sebe)pozorování. Dalším problémem je povaha jeho cesty a realizace. Hlásá o sobě, že je nositel živé čisté nauky KM, přitom povaha jeho cesty a realizace (v knize neuvádí, jak ji dosáhl, mám to z osobního setkání) má blíže k Ramanu Maharšimu než KM. Ale on stále tvrdí, že je zástupce ryzí čisté nauky KM, i vám to bude neustále omílat. Asi se drží hesla, že stokrát omílaná lež se stává pravdou. Slyšel nebo četl jsem to od něj totiž minimálně dvacet krát. Maharši a Brixí šli cestou odshora. Proto i Brixí uvádí v knize jako svůj výsledek praxe „spásu mysli“. Zatímco nauka KM je typická tím, že jde cestou odspodu a KM s nadsázkou říkal, že chodil do nebe i s botami. Proto pan Brixí není kompetentním guruem v záležitostech nauky KM. Musel by svou realizaci zničit a jít znovu tentokrát odspodu, ale to lidé nedokážou a výsledky realizace se jim pak do toho míchají. KM toto nazýval „zfušovanou realizací“. Další podrobnosti vynechávám, protože to není předmětem recenze. Jelikož ale je kniha jeho vlastní reklamou na sebe sama, bylo nutné se v recenzi dotknout i jeho osoby a uvést věci aspoň trochu na pravou míru. Nastínit jak se věci ohledně jeho osoby ve skutečnosti mají, protože si hraje na gurua a následky mohou být nejen doživotní, ale i na více inkarnací pro obě strany. Ostatně jeho výsledky mluví za vše – to jak dopadli jeho žáci a odchází od něj. Možná vám o tom sám někdy povypráví. Neříkám, že je úplně vedle, realizace mu neberu, v něčem dílčím může pomoci, ale opatrnost je vždy na místě!

Závěr: Knihu nekupujte, ale přečtěte si ji. Pana Brixího klidně kontaktujte, ale nyní nemá na to být guruem v pravém smyslu slova. A nejpříhodnější označení pro něj je, že je to blázen. Do rukou bych mu život nesvěřoval. Za desítky let možná guru bude, když se naučí svou cestu správně reflektovat a náležitě (sebe)pozorovat. Svůj postoj k panu Brixímu jsem konzultoval s ostatními lidmi, abych sám nebyl mimo realitu, jak mu tu vytýkám a nejde tak o žádné mé jednostranné líčení, ale o podložené věci, které tu nemohu detailně popisovat. Ostatně mezi lidmi okolo nauky KM není zrovna kladně hodnocen, ne-li označen za blázna. Za ty peníze si kupte něco kvalitnějšího, třeba právě knihy od Květoslava Minaříka :-), ty vás i vyjdou levněji zvláště v bazaru nebo antikvariátu je seženete i za pár pětek, a přitom jde o kvalitní díla (vysoko hodnocená) psaná tajně za komunistického režimu. Přechovávaná zakopaná v mlékárenských konvích až skončí komunistický režim a mohla být vydána.


Mystické klíče Mystické klíče Radim Brixí

Autor se v tomto stručném mystickém spise zaměřuje na klíčové oblasti praxe integrální jógy. Vnímá je jako zásadní na cestě k opravdovému probuzení, jelikož právě to jsou ty důvody, které otevřely další řetězec mystických postupů ... více


Komentáře (1)

Přidat komentář

Eldar80
20.06.2020

Dobrá práce. Děkuji za rozsáhlou recenzi.