Julo Satinský a jeho originálne Gundžovníky

recenze

Gundžovníky (2018) / Lucia007
Gundžovníky

Máte radi humor Jula Satinského?
jeho originalitu a neopakovateľnosť?
Tak si prídete na svoje. Práve vyšli dve hrubočizné knihy v úžasnom grafickom prevedení v špeciálnej krabici. Gundžovníky.

Možno viete, že Julo Satinský bol vášnivým pisateľom listov. Korešpondoval počas svojho života so slávnymi osobnosťami kultúrneho života, širokou rodinou aj s deťmi svojich známych. Keď v 60. rokoch 20. storočia jeho švagrovia emigrovali zo Slovenska, rozhodol sa udržiavať rodinné vzťahy pomocou vlastnoručne vyrábaného časopisu - Gundžovníka.

Zo žartu hovoríme, že Julo Satinský by v dnešnej dobe ovládol sociálne siete a bol vlastne predchodcom všetkých hipsterov a influencerov. Aký podnik v Bratislave otvorili a ako v ňom varia, čo nové sa v Bratislave deje či stavia, čo sa udialo v rodine alebo „bulvárne“ informácie o známych osobnostiach, to všetko pravidelne spisoval na stroji do mesačníka a vlastnoručne ilustroval.

Gundžovníky vyrábal poctivo od roku 1967 do roku 1984. Dochovalo sa 87 čísel. Chýba len prvý ročník – 1967, takže kniha sa začína záznamami z dramatického roku 1968. Vychádzali v dvoch exemplároch, jeden smeroval do Ameriky, druhý do Švajčiarska.
Po 50 rokoch sa Gundžovníky vynárajú zo Satinského pozostalosti vďaka editorskej práci dcéry Lucie Molnár Satinskej v grafickej úprave štúdia.

"Existuje aj sloveso gundžovať, ktoré sa používalo v Bratislave v druhej polovici 20. storočia a znamená frflať, klebetiť," tvrdí jeho dcéra Lucia Satinská. "Gundžovníky sú rodinné klebetníky, preto je názov asi odvodený od tohto slovesa. Uvidíme, či sa knihe podarí vrátiť toto slovo do aktívnej slovnej zásoby. Julovi by sa to iste páčilo, jeho vzorom v obohacovaní slovnej zásoby slovenčiny bol Hviezdoslav."

Vzhľadom na obrovský rozsah materiálu prvýkrát pristúpili k tomu, že Julove texty nie sú vydané v úplnosti. Pri Expedíciách ani Listoch Oľge neškrtali nič. Tu Lucia vyradila tie texty, ktoré mali informačnú hodnotu len v čase písania a len pre rodinu, napr. správy o tom, aká prišla pošta alebo kto koho navštívil, keď to nebolo opísané príbehovo. Tiež vyradila niektoré fotografické reportáže, ak sa v nich zobrazovali ľudia, ktorí si nepriali byť v knihe.
V originálnych Gundžovníkoch boli niektoré články písané na pokračovanie, podľa toho, koľko miesta mal Julo na strane. Všetky tieto články bolo treba pospájať a určiť ich poradie. Rámcovo sa však vydávané Gundžovníky maximálne podobajú na tie originálne.

Julo Satinský bol šéfredaktorom a jediným autorom Gundžovníka, ale rád sa štylizoval do role rôznych autorov. V časopise sa objavujú mnohé rubriky, napríklad správy z domova (Z našich končín) a zo sveta (Hovadziny z cudziny), nekrológy, reportáže, komentáre. Niektoré sú pravidelné, niektoré ojedinelé. Texty sú ilustrované alebo dopĺňané fotografiami. Všetky ilustrácie a fotografie v knihe pochádzajú z originálnych Gundžovníkov. Grafickému štúdiu Pergamen sa opäť podarilo dokonalo napodobniť Julov štýl a hravosť.

Komentáře (1)

Přidat komentář

adorjas
17.12.2018

Skvelá recenzia, Lucia! :)