Dokonalá analýza války v Tichomoří od dvanácti špičkových historiků

recenze

Průvodce válkou v Pacifiku - Od Pearl Harboru po Hirošimu (2013) / JanH
Dokonalá analýza války v Tichomoří od dvanácti špičkových historiků
I když se hlavní události 2. světové války, které též nakonec rozhodly o jejím výsledku, odehrály na východní frontě, rozhodně to neznamená, že válečné běsnění v jiných částech světa bylo méně krvavé a zničující než osudový střet Německa a Sovětského svazu. Mnozí historikové se naopak shodují v tom, že fanatismus a krutost, s jakou Japonsko vedlo válku v Tichomoří, resp. obrovské ztráty, které protijaponská koalice v čele se Spojenými státy utrpěla, činí z tohoto střetnutí prakticky rovnocenný protipól války v Evropě.
Je ovšem třeba s politováním říci, že literatura faktu toto rovnítko nerespektuje. Zatímco v prvním případě, tj. v historickém zpracování „evropské“ války, je již takřka všechno podstatné zdokumentováno a popsáno, u té „tichomořské“ jsou stále objevována bílá místa a jak se zdá, před historiky zde stojí ještě mnoho badatelské práce. Tím samozřejmě nechci říci, že literatura, popisující válečný střet mezi USA a Japonskem, odstartovaný Pearl Harborem, nějakým zásadním způsobem absentuje. Opak je pravdou a knih s touto tématikou existuje celá řada, skutečností je ale také to, že většina z nich mapuje toliko určité výseky těchto událostí (významné bitvy, fenomén kamikadze, profily velitelů apod.), zatímco s celkovým, globálním pohledem na tuto válku a její politické souvislosti jsem se ještě nesetkal.
Určitě i proto byla pro mě takovým objevem kniha Průvodce válkou v Pacifiku s podtitulem Od Pearl Harboru po Hirošimu. Je to totiž vůbec poprvé, co jsem narazil na publikaci, věnující se dané problematice nikoli fragmentárně, ale komplexně a navíc se snahou o takřka vědeckou přesnost. Je to dáno určitě tím, že kniha je dílem celkem dvanácti autorů, z nichž všichni jsou historiky par excellence, tři z nich pak důstojníky ve výslužbě.
Je prakticky nemožné recenzovat knihu podobného charakteru jaksi postupně, po jednotlivých kapitolách či popisovaných událostech. Vždyť např. každá jednotlivá kapitola je de facto samostatným pojednáním, kdy se konkrétní historik zaměřuje na „svou“ oblast bádání a představuje ji čtenářům ze svého úhlu pohledu. Kniha tak není jednotným celkem, ale souborem izolovaných studií, přičemž ovšem tento termín nechápu nijak negativně, ba právě naopak. Protože - jak již bylo řečeno - jsou autory kapitol renomovaní historikové a na slovo vzatí odborníci, je to, co by možná u jiné publikace bylo její slabinou, v tomto případě bezpochyby velkým kladem a přínosem. Jakkoli totiž jde (a ani nemůže nejít) mnohdy o subjektivní posuzování té které události či problematiky, zároveň u každého autora zaznamenáváme profesionální úsilí o objektivitu a historickou pravdu.
Editor Daniel Marston pochopitelně seřadil příspěvky jednotlivých autorů chronologicky - kniha tudíž začíná útokem Japonců na Pearl Harbor a rozborem nastalé situace. Jakkoli šlo o akt válečné agrese, je zničení americké flotily v Pacifiku z čistě vojenského hlediska vnímáno jako jedna z nejbrilantnějších námořních operací v dějinách. Precizně je vysvětlen i jeho cíl - Japonci si chtěli zjednat moment překvapení a krýt si týl, aby mohli vtrhnout na asijskou pevninu bez obavy z bojů na dvou frontách. Tato taktika vyšla dokonale, obrovské územní zisky v Číně a úspěšná expanze v celé jihovýchodní Asii donutily USA vstoupit do války a japonskou rozpínavost zastavit. Tyto události jsou sice všeobecně známy, ovšem vysvětlení jejich vojensko-politického pozadí a detailní popis, obohacený o řadu dosud nezveřejněných faktů, staví před čtenářem válečný konflikt v Pacifiku do nového a do značné míry neznámého světla. Ukazuje se např., jakou zásadní roli zde hrály zpravodajské služby, kdy z uniklých japonských zpráv se Američané ujistili o tom, že závěrečný útok na ostrov Kjúšú (operace Olympic), by narazil na mnohem silnější odpor, než se předpokládalo. To následně vedlo k rozhodnutí použít jaderné zbraně, přičemž ovšem ani poté se ještě Japonsko nehodlalo vzdát - v knize jsou fundovaně rozebrány všechny peripetie závěrečného kolapsu agresora.
Průvodce válkou v Pacifiku má i řadu dalších předností. Vzpomínám si, že při čtení jiných knih na toto téma jsem míval problémy s orientováním se ve složitých vojenských operacích, neboť většinou tam chyběly příslušné mapy a nákresy, popř. byly značně nepřehledné. V této je množství podrobných a přehledných map s vyznačením hlavních bojových akcí a bohatá fotodokumentace. Velmi též oceňuji krásné a pečlivé provedení knihy po tiskařské a grafické stránce - je zřejmé, že ti, kdo se na jejím vydání podíleli, si s ní dali hodně práce a výsledek stojí za to. Ve všech ohledech nádherná kniha!

Komentáře (0)

kniha Průvodce válkou v Pacifiku - Od Pearl Harboru po Hirošimu recenze