Charles Dickens - Oliver Twist

recenze

Oliver Twist (1966) / Toldist
Charles Dickens - Oliver Twist
Oliver Twist je sociální kritický román 1. poloviny 19. století, námětem je autorovo celoživotní téma - tragický osud chudých dětí. Děj se odehrává v Anglii a hlavní postavou je chudý sirotek, jehož matka zemřela při porodu a neřekla nic o svém původu, hodný, spolehlivý, přizpůsobivý. Vyrůstá v chudobinci. Trpělivě snáší nelidské zacházení a poznámky, že je všem akorát na obtíž a že by bylo lepší, kdyby raději zemřel. Přesto všechno v něm nepropuká nenávist k lidem, naopak se snaží každému vyhovět a být nekonfliktní. Je dosti naivní, až příliš moc důvěřuje lidem. Nedokáže rozpoznat, zda mu někdo nechce ublížit. Sám se nezasluhuje o svůj další osud, nemá žádné ambice, celý jeho život je naplněn náhodnými událostmi, které by se ve skutečném životě nestaly. Má velkou vůli k životu, která mu pomáhá překonávat i kritické stavy v blízkosti smrti. Věnovanou lásku a péči dokáže skvěle oplácet.

Děj je napínavý, plný nečekaných zvratů.
Je dodržována časová posloupnost, jen ke konci jsou zařazovány epizody vypravované retrospektivně
Román členěn na 53 kapitol, v záhlaví každé kapitoly autor stručně nastínil, co se odehraje.
Vyprávění zaměřeno spíše na děj a vylíčení mezilidských vztahů. Popis prostředí slouží jen k lepšímu dotvoření charakteru postav k názornějšímu pochopení jejich jednání.
Dickens zde dokonale zobrazuje jak podmínky na vesnici (chudobu, bídu zkaženou povahu lidí a nelidské podmínky, ve kterých museli vyrůstat sirotci v chudobincích), tak ty nejzapadlejší uličky města a prostředí, ve kterém chudí lidé v Anglii žili. Tyto prvky jsou do jisté míry autobiografické, protože sám Dickens nejdříve vyrůstal v chudobě na vesnici a později se s rodiči přestěhovali do Londýna, kde měli velké sociální problémy; sám jako malý musel pracoval v továrně. Dokázal tedy vše vylíčit tak, aby si čtenář situaci dokázal živě představit.
Používá mnoho popisných pasáží prostředí i postav. Některé se mi zdály nudné a nepodstatné, ale např. popis Oliverova bratra Monkse naháněl až strach.

Nejvíc se mi líbila odlišnost děje ve dne a v noci. Zatímco v noci se odehrávají chladnější - negativnější scény ve zločinecké partě, krádeže a vloupání, děj ve dne se odehrává v hezkém prostředí v domech šlechetných lidí.

I přestože se jedná o realistické dílo, závěr je spíše romantický, až pohádkový, vše dobře skončí a zlo je spravedlivě potrestáno.

Komentáře (2)

kniha Oliver Twist recenze

Toldist
27.04.2016

stane se :)

zzzla
27.04.2016

Dickins?