Bílo-rudá růže

recenze

Králova dcera (2013) / Daffodila
Bílo-rudá růže
Válka růží, konec středověku v Anglii a nástup Tudorovců na anglický trůn - to je jen zlomek událostí, které Alžběta z Yorku během svého života zažila. Laskavá královna, jenž se jako jediná žena v historii může chlubit tím, že byla dcerou, sestrou, neteří, manželkou a babičkou anglického krále. Sandra Worth nám ve svém historickém románu Králova dcera - Román o první tudorovské královně dá nahlédnout do radostí a strastí této ženy.

Malá, rozesmátá "bílá růže", která si hraje se svým milovaným otcem na slepou bábu. Tak se poprvé setkáme s Alžbětou z Yorku - pokornou, milovanou a laskavou dcerou krále Eduarda IV. Píše se rok 1570 a "Války růží" ještě nejsou zdaleka u konce. Touha po moci a trůnu je příliš silná a rodinná idylka nemůže trvat věčně.

"Proč jsi smutný, drahý otče?" zeptala jsem se.
"To ta věštba, milé dítě," pošeptal mi a hlas se mu zlomil, jak jsem to ještě nikdy neslyšela. Ukázal mi knihu. "Umíš číst?"
Zavrtěla jsem hlavou. "Je mi teprve šest, otče." Nepřipomínala jsem mu, že jsem se v azylu neučila.
Vypadalo to, že se usměje, ale potom se mu vrátil smutný výraz. "Praví se v ní, drahé dítě, že žádný můj syn se nestane králem, ale že ty budeš královnou a budeš nosit korunu místo nich."
Znovu mě zahřálo u srdce. Otec mě má tak rád, že se dokonce bojí o mé štěstí, až vyrostu. "Matce se líbí být královnou," chtěla jsem ho utěšit. "Tak se to třeba bude líbit i mně, tatínku."


Věštba se nemýlila. Alžběta vyrostla v krásku, která měla spojit bílou růži s rudou a získat tak pro svůj lid mír. Alespoň to si od manželství s Jindřichem VII. Tudorem slibovala.
Sňatek znamenal konec Válek růží a nástup renesance a vlády Tudorovců - a díky Alžbětině vyprávění jsme svědky tohoto vzestupu bílo-rudé růže.

Králova dcera je napsána opravdu čtivým jazykem. Při čtení jsem měla pocit, že jsem se ocitla přímo v centru dění, soucítila jsem s mladičkou dívkou, stejně jako jsem nesnášela zlomyslné postavy, které ovlivňovaly životy druhých na základě své sobeckosti a touhy po moci. Občas jsem měla drobné problémy se jmény některých "okrajových šlechticů" - jelikož spousta lidí se jmenovala stejně, avšak ani to mi nekazilo požitek ze čtení.

Tato kniha není pouhým výletem do historie, nýbrž mistrným náhledem do jedné krásné duše, která se svým chováním snažila získat dobro v již tak nehostinném světě. Tuto knihu doporučuji všem, kteří mají rádi skvělé počtení - a nemusíte být nutně milovníkem historických událostí.

Komentáře (0)

kniha Králova dcera recenze