Z poddaného šlechticem přehled

Z poddaného šlechticem
https://www.databazeknih.cz/img/books/29_/299833/mid_z-poddaneho-slechticem-HvV-299833.jpg 5 1 1

Rodinné paměti Zbudovských z Rovné Hory a Malých z Tulechova (1604-1737) Z poddaného šlechticem – tak lze stručně opsat životní příběh Jiřího Albrechta Zbudovského z Rovné Hory (*1604), kteý se z poddanských poměrů přes vrchnostenskou službu vyšvihl až na erbovního měšťana pražské Malé Strany a úředníka desk zemských. Nobilitován byl i jeho zeť a kolega Jan Adalbert Malý z Tulechova. Oba muži zachovali potomstvu cenné svědectví – rodinné paměti, tedy pamětní zápisky převážně o rodinných událostech. V pamětech Malých z Tulechova pokračovaly ještě další dvě generace potomků (až do 1737). Oba rukopisy jsou v plném znění zpřístupněny v této publikaci. Edice je doprovozena úvodními studiemi, přinášejícími nejen plastické biografie příslušníků obou rodin, ale také hlubší „kulturně antropologický“ vhled do jejich každodennosti a mentality prostřednictvím zmapování přechodových rituálů, které rámovaly životní etapy lidí raného novověku (křest, biřmování, svatba, pohřeb). Kniha vyjde jako 8. svazek Manu Propria 6. června 2016.... celý text

Můj komentář

Zatím jste nenapsal(a) svůj komentář ke knize Z poddaného šlechticem. Přihlašte se a napište ho.


Komentáře (1)

Lenka4
06.02.2017 5 z 5

Paměti jsou ve své podstatě záznamy o narozeních, svatbách a úmrtích členů rodiny. Ovšem Pavel Matlas je ve vynikající úvodní studii zasazuje do historických a dobově společenských souvislostí a dodává jim na barvitosti a zajímavosti.


Související novinky (0)

Zatím zde není žádná související novinka.


Citáty z knihy (0)

Zatím zde není žádný citát z knihy. Přidejte citát.


Kniha Z poddaného šlechticem v seznamech

v Přečtených1x
v Chystám se číst3x

Štítky knihy

šlechtické rody

Autorovy další knížky

Pavel Matlas
česká, 1976
2011  100%Shovívavá vrchnost a neukáznění poddaní?
2016  100%Z poddaného šlechticem