Stufa

Přečtené 408Není malých historií
? - srpen 2021
Není malých historií 2020, Michal Plavec


Vocelovej
? - srpen 2021
Vocelovej 2020, Pavel Vančata


Druhá světová válka 1939-1945 na vlastní oči
duben - srpen 2021
Druhá světová válka 1939-1945 na vlastní oči 2010, M. Cavendish

Kniha mne velmi mile překvapila, jednotlivé kapitoly stručně a jasně popisují vývoj II. světové války.


Legion Condor
05. duben 2021
Legion Condor 1996, Mariusz Skotnicki

Malá knížečka s minimem nekvalitních fotografií ale obsahově výborně zpracovaná se srozumitelně podaným vývojem válečného konfliktu ve Španělsku. Zaměřená výhradně na Německou účast, především Luftwaffe, ale okrajově zmiňuje i jiné složky což je za mne velké plus a je to velmi zajímavé. Jediné co bych vytknul je to, že autoři se striktně drží pramenů z Německé strany - takže například počty nahlášených sestřelů německými letci autoři nedohledávají a uvádí v knize jako skutečně dosažené, což je v některých případech nereálné. Knihu doporučuji pro získání základního přehledu o německé účasti v tomto konfliktu.


Čvančarovy deníky
únor - duben 2021
Čvančarovy deníky 2016, Jakub Potměšil

Přepsané zápisky z deníků pana Čvančara, který bydlel na sklonku 2. světové války ve Staré Boleslavi. Pan Čvančar byl inteligentní člověk, který si do jisté míry zachovával životní nadhled, takže jsou jeho zápisky vypovídající. Zápisky jsou autentické z pohledu tehdejšího člověka žijící v protektorátu, velikou vypovídající hodnotu mají jeho osobní zkušenosti s chováním lidí v určitých situacích a především ruskými vojáky po válce. Občas v deníku uvádí nepřesné nebo zavádějící informace o blížícím se konci války, povstání, poválečném uspořádání a poválečných problémech mladého státu, které čerpal z doslechu, tehdejšího tisku a rádia, které logicky tenkrát neměl jak si ověřit. V deníku se toto vše mísí s osobními problémy jeho a jeho blízkých.


Sovětské odstřelovačky za druhé světové války
únor 2021 (14.-25.)
Sovětské odstřelovačky za druhé světové války 2017, Youri Obraztsov

Spíše fotokniha s množstvím fotek ve velkém formátu většinou rozesmátých tváří sovětských odstřelovaček. Základní informace o formování a nasazení žen - odstřelovaček v rudé armádě. Několik medailonů nejúspěšnějších nebo spíše nejvíce prosazovaných režimem. Obsahuje i detailní informace z bojů, jinak dobrý základ do uvedené tématiky.


Stíhač v Buchenwaldu
? - únor 2021
Stíhač v Buchenwaldu 2013, Joseph Moser

Autor popisuje splnění svého snu - létat ve stíhacím letounu. Velmi barvitě a s nadhledem popisuje svou krátkou bojovou kariéru a sestřelení Flakem nad Francií. Následuje podrobný popis zajetí, transportů, věznění, pochodů smrti, osvobození. Spolu se skupinou více jak sta západních letců byl označen jako teroristický letec a místo zajateckého tábora pro letce STALAG LUFT byl uvězněn v koncentračním táboře Buchenwald. Zde měli být do jednoho zlikvidováni. Měli však v životě tolik potřebné štěstí a v táboře nakonec zemřelo "pouze" několik letců na nemoci, podvýživu, někteří byli popraveni. Skutečnost jejich přežití se zřejmě nepodaří přesně objasnit, na konci knihy je doslov, v kterém je popsáno, že nějakým způsobem došlo k předání informace, že v Buchenwaldu jsou vězněni západní letci k vysoce postaveným důstojníkům Luftwaffe. Tito pak zajistili převod těchto letců z rukou SS do rukou Luftwaffe (údajně obešli Göringa, který měl od Hitlera jasný příkaz k jejich likvidaci a s jejich převodem nesouhlasil - ?, zmiňován je v tomto směru generál Milch a Trautloft), která je převezla do zajateckého tábora pro západní letce - což jim zachránilo život. Autor byl po zážitku v Buchenwaldu konsternován klidnými poměry v zajateckém táboře STALAG LUFT a nechápal plně nespokojenosti zde umístěných zajatých letců - když to přirovnával k poměrům v Buchenwaldu nebál se použít pro zajatecký tábor letců výraz "luxusní hotel". Jako zázrakem přežil díky pomoci dvou jiných letců pochod smrti - stěhování tábora před rudou armádou. Vše je sepsáno velice chytře, s nadhledem a využitím dostupných informací. Kniha má občas slabší překlad - chaotický slovosled, zbytečné chyby, také mne občas rušit takový ten "americký" způsob přemýšlení. Celkově ale velmi dobrá kniha, kterou doporučuji přečíst.


Hitlerův rudý mládežník
leden - únor 2021
Hitlerův rudý mládežník 2017, Günter Lucks

Kniha se četla velmi dobře, i když začíná suchým popisem rodinné, politické situace v autorově rodném městě a popisuje tak pozvolný nástup nacistů k moci. Autor vyrůstal v dělnické čtvrti, kde bydleli převážně velmi chudí lidé a byli tak velmi silně zaměřeni komunisticky nebo lidově, včetně jeho rodičů, kteří propadli komunismu. Velmi zajímavé pro mě bylo, jak se převážně lidové a komunistické smýšlení lidí změnilo rychle vlivem okolností na nacistické a spousta "soudruhů" převlékla kabát. Velmi mne také zaujal autorův popis situace v rodném městě za války - nedostatek potravin ve městě a všude přítomnou bídu.... Dále popisuje osudy svoje a staršího bratra, včetně jejich vstupu do HJ proti vůli svých rodičů. Ničivé bombardování Hamburku, jeho zvláštní vstup do SS včetně důvodů, které ho k tomu vedly. Popisem svého osudu se dotýká i území Protektorátu.


Ženistou ve Stalingradu, pobočníkem na Dukle
? - leden 2021
Ženistou ve Stalingradu, pobočníkem na Dukle 2018, Martin Reichl


Peklo pod španělským nebem - Čechoslováci ve španělské občanské válce 1936-1939
? - prosinec 2020
Peklo pod španělským nebem - Čechoslováci ve španělské občanské válce 1936-1939 2017, Stanislav Motl

Na knihu jsem se velmi těšil.... protože seriózní literatury o španělské válce je velice málo. Bohužel jsem trošku zklamaný a to především v tom smyslu, že kniha přináší minimum nových informací o tomto konfliktu. Kniha obecně jistě znamená velký přínos, autor velmi podrobně popisuje vznik a vývoj tohoto válečného konfliktu ve Španělsku, zmiňuje tehdejší politickou situaci a její vývoj, reakce světových mocností, největší bitvy, zrod mezinárodních dobrovolnických brigád, jejich názvy, členění, reorganizace atd. . Prokládá to informacemi nejen o československých dobrovolnících účastnících se tohoto konfliktu (např. i amerických, anglických nebo včetně popisu osudů některých slavných osobností). Co se však týká čs. dobrovolníků tak v knize spíše cituje a shrnuje jejich již dříve vydané vzpomínky. Vykonal několik cest do Španělska, navštívil a vyfotografoval místa tehdejších bojů, ale z jeho zjištění vyplývá, že získání detailnějších informací o čs. dobrovolnících je zde téměř nemožné (za což autor samozřejmě nemůže) - vítězný generál Franco totiž dělal vše možné pro to, aby po republikánech nezbylo zhola nic (dokonce srovnal se zemí většinu jejich hrobů), sami lidé ve Španělsku vzpomínají na válku velmi neradi a hlavně mimo výjimek nedokáží blíže identifikovat jednotlivé zúčastněné národnosti - pro obyčejné Španěly byly prostě Rusové, Češi, Poláci, Srbové, Chorvaté všichni jednoduše Slovani - nerozlišovali jednotlivé národnosti. Občas musím přiznat, že kniha na mne působila chaoticky, autor například věnuje velké úsilí vysvětlení, že bojovat do Španělska odjížděli lidé uvědomělí, rozhodně ne jen komunisté, na dalších stranách knihy však zdůrazňuje právě komunistické smýšlení bojujících. Jistě - v průběhu španělské války došlo k okolnostmi vynucenému sklouznutí republikánů ke komunistickému Rusku (západ se vůči nim velice silně neutralizoval, i když věděli o podpoře nacionalistů ze strany Itálie a Německa - trošku mi to připomnělo Mnichovskou dohodu). Netroufám si však posoudit, zda v tehdejší době měli obyčejní chudí lidé takový politický a lidský nadhled, aby sami od sebe odjížděli bojovat za ideální svět do Španělska proti v té době mimo Německo a Itálii nevýraznému nacismu.... Autor přitom sám několikrát zmiňuje, že jedním z důvodů příjezdu dobrovolníků byla i jejich chudoba a nemožnost sehnání práce v tehdejší těžké době. Každopádně se jedná o přehlednou a ucelenou publikaci, která velmi dobře popisuje španělskou válku a její vývoj - takže doporučuji přečíst.


Spojenecká stíhací esa: Taktika a technika vzdušných bojů 2. světové války
? - prosinec 2020
Spojenecká stíhací esa: Taktika a technika vzdušných bojů 2. světové války 2002, Mike Spick

Tato kniha mne velice mile překvapila. Jedná se o podrobný a vynikajícím způsobem podaný soupis taktiky spojeneckých stíhačů od začátku II. světové války až do jejího konce. Autor velice obšírně a sofistikovaně popisuje jednotlivé změny stíhací taktiky a příčiny i následky těchto změn včetně jejich autorů (stíhacích letců). Autor popisuje i odlišnosti těchto taktik používaných na různých bojištích druhé světové války nebo odlišnosti dle používaného typu stíhacích letadel. Na konci každé kapitoly týkající se jednotlivé bojové oblasti nebo časového úseku leteckých bojů jsou medailonky nejlepších spojeneckých es zúčastněných v daných bojích. Publikace obsahuje spoustu technických poznámek o jednotlivých používaných letounech a jejich leteckých parametrech oproti jejich soupeřům včetně porovnání výkonnosti strojů - podává opravdu ucelený obraz o jednotlivých etapách letecké války. Pokud si tuto publikaci přečte letecký laik, po jejím přečtení bude nadstandardně vybaven znalostmi o taktice stíhacích letců a bude mít přehled o kvalitě jednotlivých typů letounů - tyto znalosti by jinak složitě čerpal a skládal z mnoha jiných knih.


Ruské raketové zbraně 2. světové války
září - prosinec 2020
Ruské raketové zbraně 2. světové války 2016, Bedřich Růžička

Velice obsáhle zpracovaná publikace vývoje raketových prostředků v Rusku. Výčet většiny prototypů, zkoušek, sériově vyráběných zbraní, včetně jejich technických, chemických a konstrukčních detailů - občas to může člověka odradit. Autor se v těchto případech snažil čerpat z ruských pramenů, které mu byly k dispozici. Těch je bohužel málo a tak často přistupuje k rekonstrukcím jak to asi mohlo vypadat. Jinak velmi zajímavá kniha dotýkající se například i dodávek západní techniky v rámci Lend-lease. Naopak zmínek o frontovém využití techniky je poskrovnu, obsáhleji popisuje snad jen první vyzbrojený oddíl kaťušemi na frontě + použité raketové zbraně při obraně Leningradu. Autor popisuje i na kopírování německých raketových zbraní ruskou stranou.


První a druhé stanné právo na Moravě
srpen - září 2020
První a druhé stanné právo na Moravě 2002, František Vašek

Kniha předkládá čtenáři přehled událostí kolem vyhlášení dvou stanných práv v protektorátu Čechy a Morava. Shrnuje počty zatčených, popravených, deportovaných do lágrů, popisuje jak na události reagovali občané a jak se dotli jednotlivých odbojových skupin a jejich činností. Najdete zde i informace o jednotlivých úředních gestapa a konfidentů.


Brněnští plukovníci
srpen 2020 (02.-04.)
Brněnští plukovníci 2003, Miloslav Alexej Fryščok

Publikace přesně vystihuje to, na co upozorňuje autor již na začátku - je o osmi plukovnících, přičemž někteří o sobě nechtěli sami vyprávět a tak jsou obsaženy pouze strohé vesměs známé údaje (týká se i pana Bočka). Tato útlá publikace toho ani nemůže více splnit - celkově jde spíše o stručné připomenutí jednotlivých hrdinů než o nějaké poutavé vyprávění, které by Vás blíže vtáhlo do děje v těchto osudových letech. U některých je popis prožitých událostí velmi krátký, u některých delší, ale omezuje se striktně na popis zažitých událostí, bez návazností nebo bližšího popisu (což mi místy přijde škoda). I tak je to publikace zajímavá a doporučuji si ji přečíst.


Pochoduj, nebo zemři!
červenec - srpen 2020
Pochoduj, nebo zemři! 1994, Josef Šnejdárek

Jsem nadšen, knížečka - neuvěřitelný příběh jednoho odvážného chlapce, který vystřídal službu v C.K. armádě, Turecké armádě (konflikt s Řeckem), Cizinecké legii, koloniálních francouzských silách (včetně I. světové války), a nakonec ve vznikající Československé armádě se četla jedním dechem - odvaha, kouzlo orientu, poučné příběhy - někdy pro Evropana těžko uvěřitelné a pochopitelné, statečnost, štěstí, chytrost - vřele doporučuji všem k přečtení. Na to, že tyto vzpomínky psal voják jsou neuvěřitelně chytře sepsané, poučné, dávají smysl a přitom velmi přímé a stručné - naprosto mi vyhovovalo členění knihy do krátkých kapitol, nazvaných dle konkrétního příběhu, který se pan Šnejdárek rozhodl sdělit. Pozor kniha není jen pro milovníky vojenství, věřím, že své si tam najde skoro každý! Pan Šnejdárek byl evidentně správný, chytrý chlap, který se velmi rychle v Orientu rozkoukal - věděl kdy utáhnout a kdy povolit a co na domorodé obyvatele platí. K přežití v cizinecké legii mu pomohlo štěstí a pochopení jednoduchých pravidel místních obyvatel. Klobouk dolů za to co v životě dokázal, ve Francii byl velmi vážený (což nám jistě nemálo pomohlo při tvoření našeho nového státu), po návratu do právě vzniklé Československé armády dokázal vyhnat útočící Poláky z Těšínska a pak za pochodu přeměnit naše ustupující divize na Slovensku (před Maďarskými bolševiky) na divize útočící - hlavně změnou myšlení a morálky vojáků. Trošku mě zklamal konec knihy - vypadá to, že po návratu do vlasti měl problém s vlastními nadřízenými - zřejmě proto, že byl celý život zvyklý jednat transparentně a čestně - což se v Evropě moc nenosí.....viz dnešní časy.... V našich končinách mi připadá pan Šnejdárek nedoceněný - za to, co udělal pro republiku v době jejího vzniku..... Kdyby jsem mohl, dám knížečce hvězd deset.....


Monte Cassino
červenec 2020 (18.-30.)
Monte Cassino 2005, Matthew Parker

Kniha ač je objemná se četla jedním dechem. Autor sesbíral všechny zpětně známá fakta o bitvě a četně je prokládá rozhovory a vzpomínkami veteránů obou stran zúčastněných v této bitvě. V knize najdete vše o bitvě + pouze letmo popsané události v okolí (např. vylodění u Anzia). Autor popisuje velmi podrobně jednotlivé události, včetně počasí, zásobovací situace, intenzity dělostřelecké palby, druhů a typů nasazených vojsk, nevyhýbá se ani popisu "únavy z boje", zbabělosti, sebepoškozování a popisuje i různé politické okolnosti bojů (především se týká Svobodných Francouzů a Poláků generála Anderse). Syrovost líčení bojů od očitých svědků je někdy až neuvěřitelně drsná + hojné líčení chyb spojeneckých generálů a vrchního velení má za následek, že mi chvílemi bylo špatně....vžijte se do situace, jste pěšák - přijdete na frontu a někdo od "stolu" Vás pošle proti kulometným pozicím vybudovaným ve skále přes prosekanou holou pláň dlouhou 500 metrů na kterou je zaměřeno nepřátelské dělostřelectvo.... Autor nepřímo přes text obviňuje vrchního velitele bitvy amerického generála Clarka - dle popisu mu záleželo jen na svém zviditelnění a na konci knihy je také bez bližších podrobností popsáno, že místo aby uzavřel a obklíčil unikající německou 10. armádu od Monte Cassina, tak odklonil své vojska na Řím, aby tam byli dřív Američané před Brity....(což se mu mimochodem podařilo). Ihned po přečtení mě došlo, že je to velmi dobře sestavená kniha o této bitvě, která (ač to původně asi autor nezamýšlel) má ve svém důsledku velký protiválečný podtext. Posuďte však sami, vřele doporučuji přečíst.... Neodpustím si ještě jeden surový dodatek - vcítěn do role pěšáka jsem tak nějak nepochopil řadové britské, indické, polské, francouzské, americké, novozélandské a další spojenecké pěšáky, kteří po tom všem čím prošli a co viděli brali do zajetí vzdávající se německé vojáky..... uvědomuji se, že v tu chvíli neměli takový přehled jako já, který mi naservíroval autor této knihy, ale přišly v bitvě o spoustu přátel a kamarádů (ztráty u útočících jednotek dosahovali běžně až 60%) a byly vystaveni ze strany nepřítele spoustě nástrahám, pastím, bylo tam velké vypětí způsobené hustou dělostřeleckou palbou a podmínkami v kterých se bojovalo.....nevím zda bych se tak dokázal zachovat na jejich místě a vzít nepřítele do zajetí - a o to víc si jich v tuto chvíli vážím.......RIP všem, kteří leží ne z vlastní vůle tam u Monte Cassina a nikdy se nevrátili domů..... Abych to nějak shrnul: za mne neuvěřitelné (zbytečné?) pouštění žilou spojeneckých jednotek na předem důkladně připravených, zaměřených, zaminovaných skalách s ideálnímy parametry pro obranu v neuvěřitelně nepříznivém počasí pro útok, které by se s trochou snahy daly obejít. Přeživší veteráni německého wehrmacht se shodují, že boje na Monte Cassinu a v jeho okolí byly prudší jak na východní frontě!


První úder
červenec 2020 (08.-18.)
První úder 1996, Ernie Pyle


Berlín - Okamžiky zkázy 1945
červen - červenec 2020
Berlín - Okamžiky zkázy 1945 2004, Antony Beevor

Perfektní kniha - čte se sama. Autor výborně spojuje jednotlivé archivy v jeden celek a neutrálně popisuje to co se skutečně odehrávalo na konci války při dobývání Berlína. Vřele doporučuji - kniha je prosta jakémukoliv stranění jednotlivým stranám a přistupuje kriticky a pochvalně k jednotlivým událostem.


T-34 jede do války
? - červen 2020
T-34 jede do války 2019, Andrej Ulanov


Na křídlech vzpomínek
? - červen 2020
Na křídlech vzpomínek 2019, Vladimír Bogumský


Po stopách lovce ponorek
? - červen 2020
Po stopách lovce ponorek 2019, Iveta Irvingová

Dobře napsaná kniha z pohledu letcovi dcery. Velmi podrobně popisuje poválečné sledování letce a jeho přátel agenty StB - tato část je velmi smutná, člověk ani nemůže uvěřit jak Tito nepříliš inteligentní lidé s vymytými mozky šli po hrdinech, kteří se zasloužili o znovuzrození republiky....


Poslušně hlásím, už v tom zase lítám
? - červen 2020
Poslušně hlásím, už v tom zase lítám 2018, Jaroslav Kubeš

Kniha mne velice zaujala, silně vybočuje svým pojetím a humorným popisem zažitých situací ze suché literatury faktu.


Vilda & Jožka Jakš
? - červen 2020
Vilda & Jožka Jakš 2016, Jan Krajčirovič

Zajímavá a velmi smutná kniha o osudech dvou bratrů Jakšových. Oba se nedožili konce války, Vilda zemřel ve statečném boji proti německým stíhačům, Jožka v koncentračním táboře. Na knize mi pouze vadilo, že je velice rozsáhle popisován vznik a vývoj boxu po I. světové válce u nás i v Evropě - samozřejmě s Vildou v hlavní roli.


Bomby nad Brnem
? - červen 2020
Bomby nad Brnem 2005, Milena Flodrová

Fotografická publikace, názorně je vedle sebe vyfocen stav poškozených nebo zničených budov po bombardování a stav po roce 2000. Autoři uvádí i stručný popis a historii jednotlivých částí Brna. Celkově velice zajímavé.


Stalingrad  Osudové střetnutí 1942 - 1943
? - červen 2020
Stalingrad Osudové střetnutí 1942 - 1943 2003, Antony Beevor

Výborně napsaná kniha, podrobně popisuje průběh bitvy, problémy se zásobováním, zvěrstva páchaná oběma stranami, strádání civilistů, propagandu, kterou se snažili obě strany maximálně využít ve svůj prospěch - to vše propojené tak, že se kniha čte jedním dechem. Pro mne byla velice zajímavá početná účast ruských přeběhlíků tzv. Hiwis ve wehrmachtu.


Smrt v celním pásmu
? - červen 2020
Smrt v celním pásmu 2000, Jindřich Marek

Výborně sestavená kniha o strážcích hranic. Autor popisuje problematiku a funkci finanční stráže od historických prvopočátků, kdy hraničáři hlídali průsmyky před vpádem zahraničních hord, až po těžkou službu hraničářů od vzniku republiky až po její obnovení v roce 1945.


Mussoliniho žraloci
? - červen 2020
Mussoliniho žraloci 2015, Massimo Rota

Kniha mne velice překvapila, obsahuje spoustu (pro mne) nových a zajímavých informací o formování, výstavbě a bojové činnosti Italských ponorek. Kvalitně sestaveno a napsáno.


Kyselá těšínská jablíčka: Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945
prosinec 2019 - červen 2020
Kyselá těšínská jablíčka: Československo-polské konflikty o Těšínsko 1919, 1938, 1945 2011, Jiří Bílek

Knížka popisuje historickou tvorbu našich severních hranic a neustálé spory o tato území s naším sousedem Polskem. Nejvíce mne asi zaujalo použití protičeské propagandy Polskem v letech před 2. světovou válkou - v mnohém podobající se té nacistické....


Sestřel! Hlásím sestřel!
? - květen 2019
Sestřel! Hlásím sestřel! 2018, Marek Brzkovský


Stateční muži
březen - květen 2019
Stateční muži 1996, Ernie Pyle


Mučivé hodiny
březen 2019 (13.-14.)
Mučivé hodiny 2002, Peter Maas

Napínavé počtení, skoro se nejde od knihy odtrhnout.... Autor srozumitelně a věcně popisuje život a dílo Charlese Momsena, který se z důstojníka jehož povoláním ve válečném námořnictvu USA je odesílání odpovědí pozůstalým po nehodách ponorek vypracoval v jedinou naději těchto mužů při potopení jejich podmořského člunu. Je až neuvěřitelné jak postupně vynalezl a zdokonalil hloubkové potápění a nasměroval tak lidstvo k dalšímu vítězství nad nespoutaným živlem. Doporučuji přečíst spolu s knihami: Sestup do temnot od Edwarda C. Raymera Únik z hlubin od Alexe Kershawa Všechny tři knihy se navzájem prolínají svým popisem záchranných operací.


Poslední let Wellingtonu T2624
únor - březen 2019
Poslední let Wellingtonu T2624 2018, Pavel Vančata

Opět výborně sestavená kniha, deník Otakara Janůje obsahuje především jeho osobní zážitky a prožitky z táborů v Anglii a z příprav k bojovému nasazení. Útržkovité záznamy z deníku jsou vyčerpávajícím způsobem doplněny o detaily událostí, které jsou nám v dnešní době známé. Například heslovité záznamy Otakara o ztrátách 311. perutě jako: 12 jich letí na misi - 1 se nevrátil, škoda jich nebo doufáme že přežili... jsou tam, kde je to známé dopodrobna popsány - co se s posádkou stalo a jak došlo k jejímu sestřelení, případně vzpomínky a hlášení druhé strany - např. nočních stíhačů Luftwaffe. Překvapilo mne, jak na tehdejší dobu byly letci informováni o světových událostech a jak byl Otakar uvědomělý a statečný - moc nepředpokládal (zřejmě na základě ztrát, které viděl všude kolem sebe), že válku přežije.... Je to trochu smutné čtení, ale nesmírně poučné.


Sestup do temnot
16. únor 2019
Sestup do temnot 1998, Edward C. Raymer

Kniha Vás chytne a nepustí. Neobyčejný příběh jak se z obyčejných námořníků stávají specialisté na různé práce vykonávané pod vodou, kteří si sami musí vymýšlet postupy a techniku pro řadu obtížných úkolů. Autor popisuje moře odvedené práce v Pearl Harboru a poté na Guadalcanalu.


Osení v bouři
? - únor 2019
Osení v bouři 2008, Herbert Brunnegger


Generál Jan Reindl (1902-1981)
? - únor 2019
Generál Jan Reindl (1902-1981) 2018, Milan Vyhlídal


Německý voják ve 2. světové válce
prosinec 2018 - únor 2019
Německý voják ve 2. světové válce 2006, Stephen Hart

Kniha mne mile překvapila tím, že obsahuje dost vzpomínek vojáků přímo z bojů. Je to takový průřez všemi zbraněmi němců - každá složka je zastoupena svým dílem včetně vzpomínek.


Bitva o Guadalcanal
10. prosinec 2018
Bitva o Guadalcanal 1997, Richard Tregaskis

Čtivě napsaná kniha válečného korespondenta, který se pohyboval v předních liniích. Některé údaje v knize jsou překvapující. Autor několikrát těsně unikl smrti, mimo jiné ho při cestě motorovým člunem mezi ostrovy honila japonská ponorka. Zasmál jsem se, když po něm střílel japonský odstřelovač a on věděl odkud - jen zalitoval, že jako válečný korespondent se nesmí zapojit do bojů a že po japončíkovi nemůže vystřelit :-))).


1 ...