S Cézarem v Podsvětí

Povídka od: Robert Silverberg
Z knihy: To nejlepší ze Silverberga


Vyslanec východního císaře Justiniána Menandr dorazil do Říma zrovna ve chvíli, která pro říši není z nejšťastnějších. Barbaři ohrožují severní hranice, císař umírá a princ Heraclius, který převzal jeho povinnosti, není k zastižení. Úlohy vyslancova hostitele a společníka se tak ujímá jeho mladší bratr, césar Maximilian. Vydávají se spolu prozkoumat římské Podsvětí, aby se z něho pak vynořili do světa plného změn.

Originální název:

With Caesar in the Underworld


Rok vydání originálu: 2001

Komentáře (0)