Národní digitální knihovna s půl milionem knih je na obzoru

novinky

22.02.2011 / Metal Messiah
Národní digitální knihovna s půl milionem knih je na obzoru

Dotace z EU a příspěvek ministerstva kultury půjde na digitalizaci knih z 19. a 21. století, Google se soustředí na staré tisky

Projekt Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny

V rámci projektu Národní digitální knihovna spolufinancovaného ze Strukturálních fondů EU (Evropského fondu pro regionální rozvoj) prostřednictvím Integrovaného operačního programu – Šance pro váš rozvoj - pro vás Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně zdigitalizují, dlouhodobě ochrání a zpřístupní významnou část svých fondů.

Projekt Národní digitální knihovna v sobě zahrnuje tři hlavní linie:
1. Digitalizace významné části bohemikální produkce 19.-21. století, tj. knih vydaných na území České republiky, napsaných v češtině nebo pojednávající o Česku. Celkem do konce roku 2019 zdigitalizujeme více než 50 mil. stran, tedy přibližně 300 000 svazků.
2. Dlouhodobé uložení dokumentů ve spolehlivém digitálním úložišti. Úložiště poskytne prostor pro bezpečné umístění dosud digitalizovaných dokumentů i digitálních dokumentů vytvořených či získaných v rámci dalších projektů.
3. Zpřístupnění digitálních dokumentů v jednotném, uživatelsky vlídném rozhraní s vysokou mírou možné personalizace. Z jednoho místa budou přístupné digitalizované dokumenty i placené online databáze knihovny. Budete tak mít k dispozici jeden nástroj pro prohlížení rozsáhlých zdrojů poskytovaných vaší knihovnou.

Co budeme přednostně digitalizovat a zpřístupňovat?
• Dokumenty 19. a 20. stol., které jsou nejvíce ohroženy degradací kyselého papíru
• Uživatelsky nejzajímavější a nejžádanější publikace od r. 1801 do současnosti
• Uživatelsky nejzajímavější historické dokumenty do roku 1801 (včetně překladů plných textů)
• Dokumenty volně přístupné široké veřejnosti nebo prostřednictvím českých knihoven
• Další typy dokumentů podle kritérií významu, unikátnosti, fyzického stavu apod.

Projekt je financován částkou cca 300 mil. Kč v rámci Výzvy č. 07 Integrovaného operačního programu "Elektronizace služeb veřejné správy", prioritní osa 1: Modernizace veřejné správy, oblast intervence 1.1 Rozvoj informační společnosti ve veřejné správě.

Nositelem projektu je Národní knihovna ČR, partnerem je Moravská zemská knihovna v Brně.Projekt Google

Druhým digitalizačním projektem je digitalizace historických fondů a sbírek Slovanské knihovny (součást Národní knihovny ČR) společností Google v rámci projektu Google Books. Národní knihovna je teprve dvanáctou evropskou knihovnou, jejíž vybrané svazky Google zpřístupní ve službě Google Knihy.

V tomto projektu půjde přibližně o 200 tisíc svazků starých tisků z 16. až 19. století. V následujících letech se čeští uživatelé i badatelé ze zahraničí dostanou k unikátním dílům Erasma Rotterdamského, Jana Amose Komenského nebo Josefa Dobrovského. Google zajistí samotný proces digitalizace bez nároku na finanční kompenzaci. "Skenování knih zajistí Google zdarma. Uhradíme i převoz knih ke zpracování a další náklady spojené s logistickým zajištěním projektu," uvedla na tiskové konferenci Annabella Weisl, která má v Google na starost spolupráci s evropskými knihovnami.

Knihovna v rámci projektu získá kopii všech digitalizovaných dokumentů včetně plných textů. Digitalizované dokumenty budou přístupné jak prostřednictvím služby Google Knihy, tak na webu Národní digitální knihovny.

V současnosti je v programu Knihy Google zahrnuto více než 15 milionů knih, z nichž asi 12 milionů pochází od více než 40 partnerských knihoven z celého světa. Pro Google je digitalizace knih Národní knihovny a Moravské zemské knihovny už druhým projektem zaměřeným na kulturu. První vlaštovkou bylo začlenění muzea Kampa do Google Art Projektu na www.googleartproject.com.

ZDROJE: http://www.ndk.cz, Hospodářské noviny

Komentáře (1)

antragus
24.02.2011

RE sam198: Z odborného pohledu ti můžu říct, že ne. Není to až tak o významu starších knih, který knihovníci chápou a neberou na lehkou váhu, ale hlavně o tom, že, ač je to k nevíře, se ve zmíněném období tisklo na takový aušus, že se tenhle papír má tendenci rozpadat mnohonásobně rychleji, než daleko starší knihy. ;-)