Božena Němcová, Míla Fürstová: BABIČKA

novinky

PR článek,
Božena Němcová, Míla Fürstová: BABIČKA

Jen málokterá kniha se zapsala do srdcí čtenářů tak hluboko jako právě Babička z pera známé české spisovatelky Boženy Němcové. V průběhu let se dočkala mnohých vydání a idylický život na vesnici, jehož středobodem je postava moudré, zbožné i pověrčivé staré ženy, lákal k uměleckému ztvárnění význačné české výtvarníky a ilustrátory.

Jsou díla, u kterých čas a prostor nehrají roli. Babička je toho jasným důkazem. V tomto vydání se stírají hranice časoprostoru a na jednom místě se potkávají dvě silné ženské osobnosti – Božena Němcová a Míla Fürstová, světoznámá česká malířka, grafička a ilustrátorka. Dívky, ženy, matky, tvůrkyně, umělkyně…
Dvě silné osobnosti, dvě mysli spojené v jedno dílo.


Z Předmluvy - Je Babička Boženy Němcové dodnes aktuální?Z knižních vydání Babičky zajímají čtenářskou veřejnost bezesporu právě ty, které jsou doprovázeny ilustracemi předních výtvarníků. Mezi známé ilustrátory Babičky patřil Adolf Kašpar, Cyril Bouda, Karel Svolinský, Zdeněk Burian, Vladimír Tesař, Václav Špála, Vítězslava Klimtová či Martin Velíšek. Ilustrátoři Babičky se zhostili svého úkolu více či méně v dialogu s jejím dobovým výkladem významných literárních badatelů (F. X. Šalda, J. Mukařovský, A. Novák, J. Patočka) (Hoffmann 2005: 282–284). Slavné Kašparovy kolorované kresby Babičky z počátku 20. století svým barevným tónováním a ornamentálností dokázaly vystihnout například slavnostní a vřelou atmosféru příjezdu babičky na Staré bělidlo. Špálovy odsuzované, a přitom nedoceněné expresivně pojaté ilustrace technikou tušové kresby širokým štětcem z dvacátých let 20. století zase odhalovaly „tragický akord“ Babičky, který se ozývá nejvýrazněji v příběhu Viktorky. Na špálovskou tradici navázal v devadesátých letech minulého století, podle slov Hoffmanna, také Martin Velíšek svým groteskním světem (lidských i zvířecích postav) v pohybu, se zřetelem až k banálním jevům a podvojnosti zobrazovaného světa v Babičce. K rozmanité výtvarné tradici k vydání Babičky, s ornamentálností a idyličností na straně jedné a karikaturou a groteskou na straně druhé, se v tomto vydání Babičky velmi osobitě, symbolicky čistě a tradičně připojuje svými obrazy technikou leptu známá malířka a grafička Míla Fürstová.
Jak se ukazuje, Babička a její autorka Božena Němcová, kterou si mnozí ani nedokážou odmyslet od jejího literárního díla, žijí prostřednictvím aktualizovaných obrazů v české i světové kultuře nadále. Připomínáme si zde jedinečnou prózu, která zaujímá své nezastupitelné místo i v naší době, ve které autorka Babičky dle svých slov tak toužila žít.
(Mgr. Iva Krejčová, Ph.D., Ústav pro český jazyk a literaturu AV ČR )Božena Němcová (1820 - 1862) byla českou spisovatelkou národního obrození. Někdy ji odborníci řadí k pozdnímu romantismu nebo ranému realismu, většinou se však shodují, že je spíše na rozhraní těchto dvou směrů, případně ji označují za autorku, která se těmto zařazením vymyká. Čtenáři si nejvíce oblíbili její prózy Babička (1855) a Divá Bára (1855), ale také její pohádky. Rovněž psala národopisné a cestopisné obrazy.
Je spojována s emancipačními snahami jak ženskými, tak i národními. Svým působením si vydobyla pozici české národní patronky a pomyslné strážkyně národní identity. Kromě literárního díla Boženy Němcové je předmětem zájmu také její soukromí, zejména nešťastné manželství a vztahy s muži, ale rovněž bída, politická perzekuce a zdravotní obtíže, jež vedly k její předčasné smrti.
Ve 20. století si Němcová udržovala stálou pozornost umělců i badatelů. Stala se múzou avantgardních básníků, mimo jiné Vítězslava Nezvala, Jaroslava Seiferta a Františka Halase. Přínos Němcové pro českou kulturu zdůrazňovaly osobnosti jako František Xaver Šalda nebo Václav Černý. Také komunističtí autoři jako Zdeněk Nejedlý (1927) a Julius Fučík (1940) ji označovali za klíčovou autorku českého národa v 19. století.
Podle Martina C. Putny se kolem Němcové vytvořil dvojí mýtus: na jedné straně obraz téměř mariánské ochranitelky národa, na druhé straně „antimýtus“ morálně nekonvenční spisovatelky s bouřlivým milostným životem a touhou patřit k vyššímu světu.

Míla Fürstová (*1975) je mezinárodně uznávaná česká umělkyně působící ve Velké Británii. Vystudovala výtvarné umění a anglický jazyk a literaturu na Univerzitě Karlově a grafiku na University of Gloucestershire a Royal College of Art v Londýně. Její práce jsou nedílnou součástí soukromých a veřejných sbírek, mimo jiné i umělecké kolekce královny Alžběty II. a V&A Museum v Londýně.
Tvoří technikou leptu, pro její tvorbu je typická mnohorozměrnost, dosažená častým přehýbáním a řezáním materiálu či opakovaným tiskem na sklo i jiné transparentní povrchy. Výsledkem jsou často poetická díla, která jsou intimním portrétem lidské duše z pohledu ženy.
Do povědomí široké veřejnosti se dostala vytvořením obalu hudebního alba Ghost Stories britské skupiny Coldplay v roce 2014. Celosvětově uznávaný kurátor Grayson Perry umístil její monumentální grafiku All the Rivers That Flow Through Me mezi díla nejvýznamnějších současných umělců na legendární The Summer Exhibition v Royal Academy of Arts. Česká veřejnost zná její dílo v podobě velké kompozice křídel pro firmu Mattoni či ilustrací pro sbírku Kytice (Odeon – 2020).
Karla Jaromíra Erbena (Odeon, 2020).

Božena Němcová, Míla Fürstová: Babička, předmluva a odborná spolupráce Mgr. Iva Krejčová, Ph.D., vydává Odeon, 304 stran, doporučená cena 649 Kč

Luxusní edice knihy: 100 ks výtisků s vloženým grafickým listem s motivem Mlýn a 100 ks výtisků s vloženým grafickým listem Viktorka, signovanými přímo Mílou Fürstovou – cena 1999 Kč - Koupit můžete zde


Babička Babička Božena Němcová

Jen málokterá kniha se zapsala do srdcí čtenářů tak hluboko jako právě Babička z pera známé české spisovatelky Boženy Němcové. V průběhu let se dočkala mnohých vydání a idylický život na vesnici, jehož středobodem je postava moudr... více

Přejít na komentáře (1)