Vydavateľstvo Prešovskej univerzity

nakladatelství, značky

Život, teológia a mystická skúsenosť svätého Symeóna Nového Teológa
Život, teológia a mystická skúsenosť svätého Symeóna Nového Teológa
Včela Christovej cirkvi
Včela Christovej cirkvi
Hudobný život v renesancii a baroku na území Slovenska: Hudobné centrá, hudobníci, pramene hudby
Hudobný život v renesancii a baroku na území Slovenska: Hudobné centrá, hudobníci, pramene hudby
Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku
Cirkev a náboženstvo v Uhorsku v ranom novoveku
Umenie života a liberálna kultúra
Umenie života a liberálna kultúra
Izagogika do Starého Zákona I.
Izagogika do Starého Zákona I.
Pôvodná rozhlasová dramatická tvorba pre deti a mládež na Slovensku: Kontext 30. - 50. rokov 20. storočia
Pôvodná rozhlasová dramatická tvorba pre deti a mládež na Slovensku: Kontext 30. - 50. rokov 20. storočia
Reformácia v strednej Európe II.
Reformácia v strednej Európe II.
Reformácia v strednej Európe I.
Reformácia v strednej Európe I.
Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: Liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus
Vybrané kapitoly zo súčasnej anglo-americkej sociálnej filozofie: Liberalizmus, komunitarizmus, neomarxizmus
Dilema hraníc v interdisciplinárnej perspektíve
Dilema hraníc v interdisciplinárnej perspektíve
Stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska
Stredoveké hudobné pamiatky z územia Slovenska
Dejiny Prešova I.
Dejiny Prešova I.
Bieloruská emigrácia na území Československa (1918-1945)
Bieloruská emigrácia na území Československa (1918-1945)
Biblicko-patristický pohľad na človeka v protologickom, historickom a eschatologickom kontexte
Biblicko-patristický pohľad na človeka v protologickom, historickom a eschatologickom kontexte
Dejiny Brestlitovskej únie
Dejiny Brestlitovskej únie
Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí
Snem roku 1715 a uhorská spoločnosť v 18. storočí
Prvá svetová vojna v Karpatoch
Prvá svetová vojna v Karpatoch
Extrémizmus a radikalizmus
Extrémizmus a radikalizmus
A svetlo bolo ako vo dne
A svetlo bolo ako vo dne
Filozofie (z) dejín jadra ruského národníctva
Filozofie (z) dejín jadra ruského národníctva
Doba kuruckých bojov
Doba kuruckých bojov
Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945
Kapitoly z dejín Podkarpatskej Rusi 1919-1945
Geokonfliktológia - Teoretické aspekty a empirická aplikácia (Vybrané problémy)
Geokonfliktológia - Teoretické aspekty a empirická aplikácia (Vybrané problémy)
Pod zástavou kurucov (Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711)
Pod zástavou kurucov (Protihabsburské povstania v Uhorsku v r. 1670 - 1711)
Svetová východná otázka
Svetová východná otázka
Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov)
Etika vzťahu k zvieratám (cez optiku etiky sociálnych dôsledkov)
Centrálne úrady hospodárskej správy počas povstania Františka II. Rákóczyho
Centrálne úrady hospodárskej správy počas povstania Františka II. Rákóczyho
Kniha žalmov : izagogika do knihy a exegéza žalmov prvej kafizmy
Kniha žalmov : izagogika do knihy a exegéza žalmov prvej kafizmy
Tri lutherské vyznania viery z Uhorska
Tri lutherské vyznania viery z Uhorska
Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí
Židia pred a za Karpatmi v priebehu stáročí
Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku
Rekatolizácia, protireformácia a katolícka reštaurácia v Uhorsku
Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku
Zemepanské mestá a mestečká v Uhorsku v ranom novoveku
Dejiny Sobraniec
Dejiny Sobraniec
Žil niekedy Christos? Historické svedectvá o Christovi
Žil niekedy Christos? Historické svedectvá o Christovi
Dejiny Uhorska
Dejiny Uhorska
Slovenská horúčka
Slovenská horúčka
Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy
Počiatky modernej uhorskej väzenskej správy
Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe
Leonard Stöckel a reformácia v strednej Európe
Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí
Kalvínska reformácia a reformovaná cirkev na východnom Slovensku v 16. - 18. storočí