Dejiny Uhorska

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

K napísaniu knihy inšpirovala autorov nízka znalosť a deformované predstavy v slovenskej verejnosti o dejinách Uhorska. Za cieľ si v prvom rade stanovili rozšíriť úroveň znalostí o tejto problematike a tak prispieť k lepšej znalosti aj o vlastnej národnej histórii. Určená je predovšetkým univerzitným študentom odboru história, dejepis a archívnictvo, učiteľom dejepisu, študentom stredných škôl a odbornej verejnosti, ale aj širšej laickej verejnosti, ktorá sa popri histórii európskych národov zaujíma aj o vlastné dejiny v širšom kontexte. Jej ambíciou je podať dejiny Uhorska ako štandardnej európskej krajiny, ktorá nebola azda v ničom lepšia, rozhodne však ani horšia, než ostatné dobové štáty na kontinente. Uhorska bez nálepky zaostalosti či tisícročného útlaku, ale ako významnej európskej krajiny s jeho pozitívnymi i negatívnymi stránkami. Autori sa ju snažili napísať objektívne, v kontexte stredoeurópskeho vývinu, bez zaťaženia stanoviskom ktoréhokoľvek (slovenského alebo maďarského) národa, konfesie či politickej orientácie. Ani pomerne veľký rozsah neumožnil venovať pozornosť všetkým zaujímavým, ale teritoriálne či inak obmedzeným kapitolám dejín, ani sledovať vývin názorov alebo polemiky historikov v niektorých (neraz závažných) otázkach. Autori sa usilovali sústrediť sa predovšetkým na faktografiu, s minimálnym priestorom pre hodnotenia a vlastné stanoviská. Kniha podáva tisícročie strednej Európy v dejinách jedného štátu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou našej minulosti. A tú nemožno spoľahlivo poznať bez toho, aby sme sa nezoznámili s históriou Uhorska. Autori dúfajú, že ich kniha prispeje k rozšíreniu poznania vlastnej minulosti, pri upevnení národnej identity v kontexte vývinu strednej Európy...celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/20_/205530/big_dejiny-uhorska-V8y-205530.jpg 3.52
Nahrávám...