Miroslav Bachratý

nakladatelství, značky

Slovensko 1938 - 1945: Poštová história
Slovensko 1938 - 1945: Poštová história