Slovensko 1938 - 1945: Poštová história

nehodnoceno
Slovensko 1938 - 1945: Poštová história
https://www.databazeknih.cz/img/books/48_/483989/bmid_slovensko-1938-1945-postova-histori-2Tc-483989.JPG 0 0 0

Táto publikácia vyšla po vyše dvadsaťročnej príprave. Je venovaná poštovníctvu Slovenskej republiky počas vojnového obdobia našej novodobej histórie. Táto filatelistická zberateľská oblasť nebola – na rozdiel od poštových cenín – doposiaľ komplexne odborne spracovaná a práve túto medzeru sa snaží vyplniť uvedená publikácia. V šiestich hlavných kapitolách pojednáva o udalostiach, vedúcich k zániku Česko-Slovenska a vzniku samostatného Slovenska, popisuje historické udalosti v priebehu rokov 1939-1945 dotýkajúce sa Slovenska a ich vplyv na poštové služby, ďalej pôsobenie slovenskej poštovej správy vo všetkých oblastiach poštového styku a tiež činnosť poštových správ na odstúpených územiach Slovenska (nemeckej, maďarskej a poľskej). To všetko so stručným popisom historického pozadia, dokumentáciou a katalogizáciou všetkých druhov filatelistických materiálov a s využitím najnovších poznatkov, získaných štúdiom odbornej literatúry, úradných poštových podkladov a archívnych fondov.... celý text

Přidat komentář

Autorovy knížky

2020  %Slovensko 1938 - 1945: Poštová história