KSNP, Oborové informační středisko pro organizační a výpočetní techniku

nakladatelství, značky

Jednotný systém elektronických počítačů