KSNP, Oborové informační středisko pro organizační a výpočetní techniku

nakladatelství, značky

EC 1021
EC 1021