Auditorium

nakladatelství, značky

Útěk před demokracií
Útěk před demokracií
Proti systému!: Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století
Proti systému!: Český radikální konzervativismus, fašismus a nacionální socialismus 20. a 21. století
Agent, který se neprostřílel a ti ostatní
Agent, který se neprostřílel a ti ostatní
Sociální práva v Evropě: 100 let Mezinárodní organizace práce
Sociální práva v Evropě: 100 let Mezinárodní organizace práce
Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení
Condictiones: Ke kořenům bezdůvodného obohacení
Příběh moderního práva
Příběh moderního práva
Usucapio - Vydržení v římském právu
Usucapio - Vydržení v římském právu
Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské
Cizozemci a spoluobyvatelé. Udělování českého obyvatelského práva (inkolátu) v době předbělohorské
Cizinci, hranice a integrace v dějinách
Cizinci, hranice a integrace v dějinách
Sociální integrace cizinců
Sociální integrace cizinců
Římské právo v občanském zákoníku
Římské právo v občanském zákoníku
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Rekodifikace trestního práva procesního v letech 1948-1950
Caro amico - 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími
Caro amico - 60 kapitol pro Michala Skřejpka aneb Římské právo napříč staletími
Dokonale nedokonalý svět
Dokonale nedokonalý svět
Státní zastupitelství ve světle proměn. Drama o čtyřech dějstvích
Státní zastupitelství ve světle proměn. Drama o čtyřech dějstvích
Jménem republiky!
Jménem republiky!
Výjimečné stavy a lidská práva
Výjimečné stavy a lidská práva
Právnická dvouletka
Právnická dvouletka
Oběti komunistické spravedlnosti
Oběti komunistické spravedlnosti
Ázerbájdžánci Íránu
Ázerbájdžánci Íránu
Občanská a lidská práva v současné době
Občanská a lidská práva v současné době
Právo na pomezí diktatury a demokracie - Právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989
Právo na pomezí diktatury a demokracie - Právní vyrovnání s totalitní minulostí v České republice po roce 1989
Přední klenot zemský
Přední klenot zemský
Poslušen zákonů své země a svého stavu: Kamill Resler - obhájce K. H. Franka
Poslušen zákonů své země a svého stavu: Kamill Resler - obhájce K. H. Franka
Češi u Tobruku
Češi u Tobruku
...právo, jazyk a příběh
...právo, jazyk a příběh
Metody a zásady interpretace práva
Metody a zásady interpretace práva
Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934
Kapitalismus na kolenou - Dopad velké hospodářské krize na evropskou společnost v letech 1929-1934
Jaderné právo
Jaderné právo
Sociální stát v Československu
Sociální stát v Československu
Judikatura a právní argumentace
Judikatura a právní argumentace
Elektronické cenné papíry
Elektronické cenné papíry
Pod ochranou hákového kříže
Pod ochranou hákového kříže
Pracovní právo v kontextu občanského práva
Pracovní právo v kontextu občanského práva
Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava
Zákonné bezpráví: Židé v Protektorátu Čechy a Morava
1