Cena Friedricha Gerstäckera

literární ceny

Cena Friedricha Gerstäckera je nejprestižnější německá literární cena za knihy pro děti a mládež. Byla ustavena v roce 1947 a od roku 1952 je bienálně udělována v německém Braunschweigu. Cena je pojmenována po německém autorovi cestopisné literatury Friedrichu Gerstäckerovi (1816–1872) a je spojena s finanční odměnou ve výši 6500 €. (Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Cena_Friedricha_Gerst%C3%A4ckera)

2007 - Tanec trosečníků (I. Procházková)