Tamaru Tamaru komentáře u knih

☰ menu

Neosobní život : Cesta poznání vlastního Já jsem a učebnice šťastného života Neosobní život : Cesta poznání vlastního Já jsem a učebnice šťastného života A. Grane (p)

Celou útlou knihu provádí mantra "Buď klidný a věz, že Já jsem Bůh", a vysvětluje podstatu těchto slov, která mají nezměrnou duchovní sílu, v podstatě je to bible v kostce, kdy není potřeba se učit dlouhým textům, ale postačí tato mantra, kterou se jejím opakováním dostanete na úroveň, nebo přiléhavěji do vnitřního světa "svého Já". Při čtení člověka brzy napadne, že tuto knihu možná psal sám člověk, ale musel být veden "božskou silou", kdy slova za sebou zapadají jako by tam jiná, ani býti nemohla. U autora se po smrti našla stará peněženka, kde měl ústřižek se slovy: "Drahý otče, vložil jsi do mého srdce velikou touhu, abych sdělil světu Poselství neosobního života a vím, že je to Tvá touha a že jsi mne zvolil, jako prostředníka, skrz kterého toto bude projeveno". V knize jde především o návod k hledání Já, které vždy v každém člověku, hluboko v jeho srdci vězí a které při něm bylo vždy, v jeho starostech, radostech, úspěchu i nezdaru a při tom všem - byl člověk veden svým Já. Já je totiž příčinou všeho, co člověk činí, Já je život, je to vnitřní podstata, duch a oživující příčina všeho.....nechte na sebe působit slova z této knihy, vnímejte její moudro a naleznete cestu k Bohu, tedy cestu ke svému vnitřnímu Já....Tamaru

10.09.2020