Neosobní život : Cesta poznání vlastního Já jsem a učebnice šťastného života

Neosobní život : Cesta poznání vlastního Já jsem a učebnice šťastného života https://www.databazeknih.cz/img/books/10_/104314/neosobni-zivot-104314.gif 4 5 5

Neosobní život v originále The Impersonal Life je nejznámější dílo Josepha S. Bennera, jež je však dodnes vydáváno jako dílo anonymního autora. Česky vyšlo asi poprvé v 1927 v nakladatelství Zmatlík a Palička, v edici Knihovna šťastných lidí, a to pod pseudonymem A.Grane, o překlad se zasloužila O. Hanousková. Autorství knihy bylo za života J. S. Bennera utajováno tzn. až do roku 1941. České nakladatelství zvolilo autorovo smyšlené jméno A.Grane. Kniha patří mezi nejvýznamnější skvosty (ideový a metodický postup) v oblasti tzv. duchovního hledání Boha. Jedná se progresivní, propracovaný a ucelený návod vzniklý zápisem slov diktovaných přímo Bohem. Čtenáři je ukázáno, že jeho vědomí je součástí vědomí Boha, a to prostřednictvím výroku: "Buď tichý! --- a VNÍMEJ --- JÁ JSEM --- Bůh." (v originále: "Be still! --- and KNOW --- I AM --- God.") protože " … vše je Bůh, Bytí je Bůh a nic kromě Boha není tj. JÁ JSEM JÁ." Výrok, resp. mantra, je-li dostatečně často opakován, vede k duchovnímu osvícení a tedy poznání božské přítomnosti. Původ výroku lze nalézt v Bibli (Bible Kralická – bez úprav), Žalmy 46:10. Vytrvalí čtenáři potvrzují, že obsahový význam jednotlivých kapitol opakovaně čtených v časově oddělených obdobích, čtenáře vždy překvapí dalším, dosud nezažitým nebo přehlédnutým významem – tj. dalším hlubším mentálním vhledem. Čtenářova mysl má možnost být nenásilně a postupně formována k přijetí božího poselství.... celý text

Duchovní literatura Esoterika, astrologie, okultismus Osobní rozvoj a styl
Vydáno: , Poznání
Originální název:

The Impersonal Life , 1926


více info...

Přidat komentář

Tamaru
10.09.2020

Celou útlou knihu provádí mantra "Buď klidný a věz, že Já jsem Bůh", a vysvětluje podstatu těchto slov, která mají nezměrnou duchovní sílu, v podstatě je to bible v kostce, kdy není potřeba se učit dlouhým textům, ale postačí tato mantra, kterou se jejím opakováním dostanete na úroveň, nebo přiléhavěji do vnitřního světa "svého Já". Při čtení člověka brzy napadne, že tuto knihu možná psal sám člověk, ale musel být veden "božskou silou", kdy slova za sebou zapadají jako by tam jiná, ani býti nemohla. U autora se po smrti našla stará peněženka, kde měl ústřižek se slovy: "Drahý otče, vložil jsi do mého srdce velikou touhu, abych sdělil světu Poselství neosobního života a vím, že je to Tvá touha a že jsi mne zvolil, jako prostředníka, skrz kterého toto bude projeveno". V knize jde především o návod k hledání Já, které vždy v každém člověku, hluboko v jeho srdci vězí a které při něm bylo vždy, v jeho starostech, radostech, úspěchu i nezdaru a při tom všem - byl člověk veden svým Já. Já je totiž příčinou všeho, co člověk činí, Já je život, je to vnitřní podstata, duch a oživující příčina všeho.....nechte na sebe působit slova z této knihy, vnímejte její moudro a naleznete cestu k Bohu, tedy cestu ke svému vnitřnímu Já....Tamaru

Štítky knihy

Bůh (filozofie)

Autorovy knížky

A. Grane (p)
americká, 1872 - 1938
2001  88%Neosobní život : Cesta poznání vlastního Já jsem a učebnice šťastného života