Zatajení Slovania prvých storočí

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Viete, že sme boli okradnutí o 500 rokov našej histórie? Ako je to možné? Prisťahovali sa Slovania do strednej Európy a na Balkán až v niekedy v 6. - 7. storočí, ako tvrdí oficiálna historiografia? A kde sídlili dovtedy, keď podľa historikov „odrazu“ doslova zaplavili obrovskú oblasť Európy od Baltiku až po Jadran, a na západe až po Rýn? Odpoveď, že asi v močaristých oblastiach ukrajinskej Pripjate, je skutočne neuveriteľná! A tieto šíre priestory vraj predtým obývali bojovné kmene „nemeckých“ Germánov. Ako mohli tí zaostalí Slovania vytlačiť z ich sídiel dobre vyzbrojených Germánov? Uskutočnilo sa vôbec také sťahovanie národov v 5. - 6. storočí? Vymenilo sa kompletne obyvateľstvo na ploche asi 2-och miliónov km 2 ? O tom niet v starých prameňoch ani slovíčka! Ako to teda bolo? Skutočne bol prvým vládcom slovanských národov v našich končinách až kráľ Samo počiatkom 7. storočia? A čo bolo predtým? Dnes sa čoraz jasnejšie ukazuje, že takýto model dejín je falošný a skreslený! Predkladáme Vám dôkazy početnej skupiny dejepiscov z 18.- 19. storočia, ako i od bádateľov zo súčasnosti, že ide len o účelové „nemecké klamstvo“ - pangermanizmus, ktoré sa umelo udržuje v historiografii až do dnešných dní. Poctivý výskum ukazuje, že Germáni - údajne „nemeckého“ pôvodu, boli vlastne Slovania. A preto aj prvé storočia letopočtu v našich krajoch nepatria „Nemcom“, ale našim priamym slovanským predkom. Patríme medzi starobylé národy a mali by sme byť hrdí na svoj pôvod a dejiny....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/46_/460231/zatajeni-slovania-prvych-storoci-ZkC-460231.jpg 3.52
Nahrávám...

Komentáře (2)

Kniha Zatajení Slovania prvých storočí

Hobo
11. dubna

S tvrzením o autochtonnosti Slovanů jsem se setkal poprvé u F. Moravičanského a nutno říct, že jsem byl poněkud překvapen z množství jmen, která jsem slyšel poprvé, později jsem ovšem obdobná tvrzení četl i u jiných autorů, a byť se v detailech lišili, základní tvrzení je podle mého zcela logické, podpořené fakty a tudíž pravdivé. V každém případě vím, že něco okamžitě zavrhnout je krok do pekla. Předestřít fakta. Předestřít domněnky. Uvažovat i nad nepravděpodobným. To jsou ty okamžiky, které vedou svět dopředu. V tom spočívá hodnota a odvaha Kapolky; plout po proudu je mnohem lehčí.

yerry
24. ledna

Podstatnú časť tejto knihy autor zahlcuje svojim vyhraňovaním sa voči západnej konkrétne nemeckej historiografii a následne aj voči domácim historikom označujúc ich výrazom "gebíri". Ako alternatívny amatérsky historik by asi spravil lepšie, keby išiel svojou cestou a nesnažil sa o konfrontáciu. Táto jeho už piata kniha z tejto oblasti má viacero nedostatkov a svojimi výhradami len dupľuje chaotickú argumentáciu, čo téme vôbec neprospieva. O túto problematiku sa zaujímam a nadšený som z nej nebol.

Základnou témou knihy je tvrdenie o autochtónnosti osídlenia našich území Slovanmi od nepamäti až po dnes. A o pôvode niektorých tzv. germánskych kmeňov, ktorý mal byť slovanský. Za všetky spomeniem hlavne Markomanov a Kvádov. To je síce pekné, ale nič nové - svoje neprináša. Skáče z témy do témy. Cituje starších historikov podporujúcich autochtónnu teóriu ako Fr. Pluskala Saleša Moravičanského, Metoda Nečasa, Štefana Šmálika, Juraja Papánka a i. Medzi svojimi zdrojmi má dokonca aj scifi román Leonarda Medeka a Františky Vrbenskej: Stín modrého býka :)

Vôbec mu neprekážajú odlišnosti v tvrdeniach o kráľovských slovanských rodostromoch jednotlivých autorov diel staršieho dáta. Jednotiacim prvkom je u neho hlavne ten slovanský faktor. Tento aspekt zásadne zráža hodnotu diela. Nedostatkom je aj autorova nekonzistencia s tvrdeniami v jeho predchádzajúcich knihách. Pokiaľ sa venoval záhadológii, bolo to ešte akceptovateľné. U historiografie to už veľmi seriózne nevyzerá. Ak propaguje Fomenkovu Novú chronológiu dejín vo svojich predošlých dielach a katastrofický scenár, o akých prvých 5. storočiach (v zmysle klasického letopočtu) slovanských dejín tu u svätého Árija píše. Dosť schyzofrenické, nie?

Ako v každej knihe, aj v tejto som sa snažil nájsť nejaké pozitíva. Tým pozitívom by mohol byť fakt, že by mohla slúžiť napr. na základnú orientáciu v prameňoch, ktoré sa týkajú autochtónnej teórie. Dá sa pomerne rýchlo zhltnúť, lebo je dosť povrchná, napriek tomu prinášajúca určité historické informácie. Obávam sa však, či téme nerobí medvediu službu...