Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové

Z deníků Anny Lauermannové-Mikschové
https://www.databazeknih.cz/img/books/22_/220707/bmid_z-deniku-anny-lauermannove-mikschov-220707.jpg 4 3 3

Výbor z deníků spisovatelky Anny Lauermannové-Mikschové z let1872-1929. Publikované pasáže jsou zaměřeny především na kontakty Anny Lauermannové s významnými osobnostmi kulturní a politické scény. Zachycují tedy hlavně návštěvy a salony v jejím domě i v dalších měšťanských domácnostech, ale často též na setkávání při jiných veřejných příležitostech (hudební a divadelní premiéry, přednášky z různých oborů, procházky po Praze a jejím okolí, ale i po jiných městech nebo v přírodě a na venkově, politické události ad.), okrajově také zachycující autorčin osobní život či zahraniční cesty.... celý text

Přidat komentář

Daydreamer
17.01.2017 4 z 5

Jak jsem očekával, je to opravdu zajímavé počtení. Samotné deníky ovšem zabírají téměř o sto stran menší rozsah, než je počet stran knihy a ty stránky ještě krátí obsáhlý poznámkový aparát, umístěný ovšem vhodně pod textem, takže ho čtenář může používat, aniž by byl neustále nucen listovat na konec knihy. Co ovšem tuto publikaci hodně sráží, je jmenný rejstřík. Poku naivně očekáváte, že naleznete klasický jmenný rejstřík se jmény a stránkami, na nichž se vyskytují, tak se velice pletete. Ač je to k neuvěření, jedná se o pouhý seznam jmen, se kterými se v knize setkáte !! Tedy záležitost zcela nepotřebná, ba zbytečná.

Lenka4
23.12.2016 3 z 5

Zaměření výběru pouze na salonní společnost se nezdá příliš šťastné. Dozvídáme se sice, co si autorka myslela o svých přátelích a známých, či kdo se komu dvořil. Ovšem za těmito slovy čiší prázdnota. Živější jsou pasáže z deníků po roce 1900 (výlet do Paříže a cesta do Jilemnice, sebevrazi). Osobnost pisatelky by více přiblížily rodinné záznamy týkající se vztahů s manželem a s dcerou. Třebaže editorky věnovaly práci nemalé úsilí, výsledný portrét Anny Lauermannové-Mikschové na základě jejich výběru zůstává plochý a nevýrazný.