Vyšel jsem dřív než hvězda ranní

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Výběr poesie z let 1814 až 1836. Z ruských originálů přeložili Emanuel Frynta, Petr Křička, Zdenka Bergerová, Kamil Bednář a Luděk Kubišta, doslov Jiří Honzík.

https://www.databazeknih.cz/images_books/29_/29686/vysel-jsem-driv-nez-hvezda-ranni-Pi3-29686.jpg 4.754
Žánr
Literatura světová, Poezie
Vydáno, SNKLU - Státní nakladatelství krásné literatury a umění
více informací...
Nahrávám...

Komentáře (11)

Kniha Vyšel jsem dřív než hvězda ranní

Přidat komentář
Terisek99
04.10.2019

Přečtená za jedno odpoledne.

Mirka2778
20.12.2018

Tahle sbírka je průřezem celého básníkova života a já mám pocit že nahlížím do Puškinova deníku. To jak nádherně a jakoby pro sebe popisuje nejen to co vidí kolem sebe, ale i to co se mu jen tak honí hlavou.

Ó ne, mě život neomrzel,
mám život rád a žíti chci,
a i když snad žár mládí zmizel,
chlad ještě nemám na srdci.
.
.

Nočnípták
04.06.2018

Alexandr Sergejevič Puškin - Pěvec touhy po svobodě

ŠVEC
Podobenství

Švec jedenkrát se díval na obraz--
"Tadyhle na botách je chyba," pravil.
Malíř vzal štětec, chybu poopravil.
Švec ale neměl dost a začal zas:
"A tohle oko, myslím, krapet šilhá,
na prsou tuhle je moc nahoty..."
Tu malíř ztratil klid a přerušil ho:
"Dost, milej zlatej, nesuď nad boty!"

Na přítele jsem myslil v tomhle žertu,
čeho je znalcem, to bych neuhod,
zato je přísný, nic mu není vhod,
soudí kdeco -- nač ale uvšech čertů?
Kdyby tak zkusil zůstat u svých bot!
1829

Je to již přes 200let, když Puškin napsal své první verše. 200 let a přitom jsou tak současné. Nejenom jeho básně, ale celé jeho dílo.Gogol o Puškinovi napsal: "Je to ruský člověk na takovém stupni vývoje, k jakému možná dospějeme za dvě stě let." A Puškin opravdu ve své době ztělesňoval zítřek, budoucnost /nejen/ Ruska.

Jaruš7
27.05.2018

Sbírka bàsní

Citace :
Exegi monumentum

Svůj pomník vztyčil jsem a nezaroste travou
ta k němu pěšina, jíž jde a půjde lid.
Nad sloupy císařů se vznáší vzdornou hlavou
až v nebes jas a klid.

Vím zajde tělo mé - dál duše, v lyru vkleta,
však bude zpívati, až tělo bude tlít.
Ctěn budu, dokavad zde na prostranství světa
jediný básník bude žít.

Rus širá nesmírná, v ní každý jazyk živý
mé jméno vysloví, mé lyry pozná zvuk;
i Kalmyk, stepí syn, i Tunguz, dosud divý,
i Fin i Slávů hrdý vnuk.

A dlouho milovat mne bude lid, pln vděku,
Jejž dobrým citům jen jsem učil zpěvem svým.
Vždyť volnost volal jsem a v tom našem krutém věku
a milost k psancům ubohým.

Jen vůle boží dbát je povinností Musy.
Nebát se urážek a slávy nežádat.
Být k chvále lhostejna i klevetám luzy
a s hlupákem se nehádat.
1836

Pro Slovany klasika.

alef
31.03.2018

Spontánní, lehce plynoucí, průzračně čisté, pak zas romanticky rozervané, zraněné a vyhrocené ... a všechny tak působivé, letmo okouzlující, niterné a intenzivní ...

"A nikdy bez toužení, zřít krásu nemohu, a bez něhy a chvění ...
A stokrát zraněné a málo poučené, zas k novým idolům se modlí srdce mé ..."

"Náhodný a marný dare,
živote, proč byls nám dán?
Z temné vůle sudby staré
proč jsi v poutech zakován?

Kdo to byl, kdo silou záští
vyvolal mě z nicoty,
srdce naplnil mi vášní,
rozum zbavil jistoty ...?"

Četla jsem, okouzlená, básněmi pyšnými, sebejistými, některými chaotickými, jinými neuvěřitelně něžnými a všemi, tak hluboce lidskými ...

"Slast vzpurnou, divokou, té chvíle málo cením ...
sám ve vír šílený, těch smyslů stržen s ní ...
v mém horkém objetí, když jako had se svíjí ...

... oč víc mé lásky máš,
oč víc muk blažených,
oč víc mi štěstí dáš,
když posléz dojata, mou prosbou úpěnlivou,
se vzdáš mi se studem a s něhou zdrženlivou ..."

Damato
10.10.2017

--- a zůstane jen nekonečný stesk....
Puškine, ty nejsi jen úžasný poeta, ty jsi psycholog, terapeut a to všechno v jednom.
Nic víc se v mém komentáři vašich básní neodvážím napsat.

mcleod
27.05.2017

Tato sbírka byla mým prvním setkáním s Puškinem... a doteď se z ní nemohu vzpamatovat. Tak silné a krásné básně jsem už dlouho nečetl. Můj druhý oblíbený ruský romantik Lermontov může jen tiše závidět, co dokázal jeho velký současník. Ruská literatura je obecně hodně ponurá, v případě romantismu se však mění v poutavé vyjádření žalu a jeho kontrastu s krásou v nepatrných koutcích básníkovy duše... právě tato rozervanost se mi na romantismu hrozně líbí a Puškin dokázal svým velkým uměním tento obsah ještě více povznést:

"Nechtěj se ptát, proč mnohdy smutno je mi,
když zábava je nejveselejší,
proč nevlídně se mračím mezi všemi
a život, sladký sen, mě netěší;

nechtěj se ptát, proč duší zasmušilou
už nedovedu lehce milovat
a žádnou, žádnou nenazývám milou -
víc rád mít nesmí, kdo měl jednou rád;

kdo štěstí poznal, pro toho už není.
Jen kratičko nám plně přáno jest -
odejde mládí, láska, okouzlení
a zůstane jen nekonečný stesk..."

Laki_Laki
27.04.2015

Po přečtení sbírky Chladný žár jsem si Puškinovy básně oblíbila po přečtení této velmi rozmanité sbírky jsem se do jeho básní přímo zamilovala. Jsou nádherné a hlavně smysluplné.

Puškinovi patří místo mezi světovou klakou.

1

Autor a jeho další knihy

Alexandr Sergejevič Puškin
ruská, 1799 - 1837

všech 88 knih autora

Kniha Vyšel jsem dřív než hvězda ranní je v

Právě čtených1x
Přečtených77x
Čtenářské výzvě6x
Doporučených7x
Knihotéce62x
Chystám se číst22x
Chci si koupit5x
dalších seznamech1x