Vypracování studie ochranného lesního pásu

nehodnoceno
Vypracování studie ochranného lesního pásu
https://www.databazeknih.cz/img/books/52_/523293/bmid_vypracovani-studie-ochranneho-lesni-651292d1c19ab.jpg 0 0 0

Tato práce se komplexně zabývá problematikou ochranných lesních pásů. Jako modelové území byl vybrán katastr obce Petrov v Jihomoravském kraji. Z velkého výčtu rozmanitých funkcí těchto krajinných prvků se práce zaměřuje především na funkci ochrany půdy vůči erozi. Teoretická část cílí na vývoj ochranných lesních pásů, jejich zakládání a pěstování a začlenění těchto prvků v krajině. Analytická část prostřednictvím inventarizace a terénních průzkumů prezentuje současný stav vybraných prvků. Praktická část se věnuje vypracování studie rozmístění ochranných lesních pásů v řešeném území a návrhu diferenciované fytotechniky na ukázce modelových úseků.... celý text

Přidat komentář

Štítky knihy

lesnictví, lesní hospodářství

Autorovy knížky

Tereza Zezulová
česká, 1995
2023  %Vypracování studie ochranného lesního pásu