Vladař

Vladař https://www.databazeknih.cz/img/books/29_/2946/bmid_vladar-9fR-2946.png 4 994 179

Klasický renesanční spis, jenž je považován za jedno z prvních a zároveň jedno z nejvýznamnějších politologických pojednání o moderním způsobu vládnutí. Čtivé dílo vzniklo v období restaurace vlády Medicejských na florentském dvoře r. 1513. Autorem, bývalým sekretářem ministerstva zahraničních věcí, je adresováno však již zesnulému Lorenzu Medicejskému. Hlavní osou dvaceti šesti kapitol jsou příklady z antických a římských dějin, pomocí nichž je postupně eklekticky obhajován osvícený vladař, řídící se zásadami logiky a zdravého rozumu. Spiskem rovněž prosvítají zárodky nacionalistických tendencí. V tomto překladu 4. vydání, v nakl. XYZ 1. vydání.... celý text

Žánr:
Literatura naučná , Filozofie , Politologie, mezinárodní vztahy

Vydáno: , XYZ (ČR)
Originální název:

Il Principe , 1532


více info...

Přidat komentář

Liturgievpatek
25.02.2024 5 z 5

Je to starý text, který se nečte snadno. Je to málo textu, který je ale hutný, takže ho čte člověk dlouho.

Nad każdym řádkem, větou či odstavcem, se musí zastavit a popřemýšlet nad ním, aby. čtenáři neunikl jeho smysl.

Nicméně je to dílo, které i po letech pomáhá nejen mě, vyrovnávat se s některými pracovními úkoly a nastavováním nebo nenastavováním hierarchie.

Le Chat
10.02.2024 5 z 5

Opravdu nadčasové dílo, za mne plný počet hvězd.


Eistee
10.02.2024 5 z 5

Nadčasové dílko plné hlubokých myšlenek a pravd. Doporučuji každému k přečtení, společně s geniální knihou Umění války.

freestyla
31.01.2024 5 z 5

Bude platit v jakékoliv době. Mazec.

Pár zajímavých myšlenek z knihy:
"Neboť křivdy mají být učiněny najednou, aby je bylo cítiti méně dlouho, a aby proto nadělaly méně škod. Dobrodiní mají naopak býti udělována pozvolna, aby je bylo cítiti déle. Neboť mýlí se, kdo myslí, že vynikající lidé zapomínají pro nová dobrodiní na staré křivdy."

"Neboť lidé škodí buď ze strachu, nebo z nenávisti."

"Všichni ozbrojení proroci zvítězili a neozbrojení byli zničeni."

"A kdo se stane pánem země zvyklé žíti svobodně a nezničí ji, ten musí čekat, že ona zničí jeho."

"Ten, kdo jinému pomáhá k moci, sám sobě kopá hrob; neboť pomáhá mu k moci buď důmyslem, nebo vojenskou silou, a to obé je podezřelé tomu, komu bylo pomoženo k moci."

"Nemalý význam má pro vladaře volba ministrů. Jsou - podle toho, jak moudrý je vladař - dobří, nebo špatní. A nejlepší úsudek o vladaři a jeho rozumu si uděláme, když se podíváme, jaké lidi má kolem sebe."

"Jsou tři druhy lidských mozků: jeden chápe sám, druhý chápe jenom to, co mu jiní ukazují, a třetí nechápe ani sám, ani na cizí upozornění - ten první je znamenitý, ten druhý dobrý a třetí nemá ceny."

Kampal
28.01.2024 5 z 5

Neuvěřitelně nadčasové. Plný počet hvězd.

AnoMANder
09.01.2024 4 z 5

Zajímavé, pragmatické a dodnes pravdivé dílko, které i po tolika staletích vystihuje velmi přesně povahu lidí, moci, praktiky a typy vládnutí a ovládání lidí, druhy vojsk atd. Autor popisuje přirozené podmínky pro to, jak dosáhnout vlády a udržet si ji, dokresluje svá tvrzení mnoha příklady z historie.
V té době to chtělo odvahu napsat, co panovníci dělají špatně a radit jim.
Knihu jsem znal, k přečtení mě přivedly zmínky o ní v knize Ve stínu mafie od Kariky.

Marcello_zbb
01.01.2024 5 z 5

Určite zaujímavá a nadčasová kniha, doporučujem! Ak chceš vládnuť, tak táto kniha môže byť kľudne Tvojim "Svätým písmom"... :)

Django
28.12.2023 5 z 5

Úžasná a v mnoha ohledech nestárnoucí kniha. Poučná, oproštěná od citů a někdo by mohl říct až amorální, nicméně je nutné zohlednit, že je to psáno k onomu Vladaři jako rada, jak se udržet u moci. Za mě druhé největší pozitivní překvapení letošní čtenářské výzvy.

" Musí proto míti povahu schopnou obraceti se kam vítr, tam plášť, podle toho, jak mu to přikazuje vrtkavost osudu, a nemá se, jak již bylo řečeno, uchylovati od cesty ctnosti, pokud je to možné, jakmile však je to nutné, musí uměti kráčeti i po cestách zlých."


"Nemůže tedy prozíravý panovník – ani nesmí – plniti dané slovo,
když by mu to škodilo a když pominuly příčiny, pro něž se tím slibem zavázal. Kdyby všichni lidé byli dobří, toto pravidlo by nebylo dobré, protože však jsou zlí a neplnili by slib daný tobě, nesmíš ani ty plniti slovo dané jim. Panovník vždycky bude míti dosti vhodných záminek na přikrášlení toho, že neplní slovo."

Hani77
26.12.2023 4 z 5

Mnoho zajímavých myšlenek, ale velice náročné čtení.

petrarka72
22.12.2023 4 z 5

Renesanční škola pragmatismu. Jak získat a udržet si moc. Letem světem, přesto do hloubky o předpokladech a vlastnostech hlav států (drobných městských i rozsáhlých říší). Mnoho příkladů z historie a soudobé společnosti, takže vlastně i učebnice historie - respektive způsobu, jak o historii přemýšlet. Četla jsem kdysi na škole, návrat se odehrál kvůli čtenářské výzvě - a byl to návrat inspirativní.

ivanaga
16.11.2023 5 z 5

Leckoho obsah této knihy překvapí a také mu asi konečně docvakne, proč se někteří lidé a zvláště politici chovají, jak se chovají. Autor evidentně správně pochopil podstatu člověka a neváhal ji využít pro svého "klienta" pro získání a udržení si moci. Může se nám to zdát drsné až odporné, ale je nutno si přiznat, že asi bohužel i funkční. Jediné, co nás může trochu uklidnit, je fakt, že nejsme vladaři a doufat, že neskončíme ani jako jejich poddaní ve středověku.

Jacck
13.11.2023 5 z 5

Slovo machiavellismus se dnes používá v negativním smyslu pro pleticháře a intrikány co udělají vše aby si udrželi moc. Existuje tzv temná trias - narcismus, machiavellismus, sadismus. Myslím že Machiavelli k této pověsti přišel trochu neprávem. Podle mého to byl intelektuál co zkoumal mechanismy udržení moci aniž by do toho tahal ideologii nebo morálku, prostě jej popisoval jak se lidé u moc chovají. Každopádně dílo je to velmi zajímavé, prostě popisuje různé formy tehdejší vlády a různé způsoby jak se vladaři dostávají k moci, a snaží se zjistit, co odlišuje úspěšné a neúspěšné vladaře.

E_Lan
12.11.2023 4 z 5

Velmi zajímavá a nadčasová kniha, která v sobě skrývá moudra, která jsem ještě nikde neslyšel ani nečetl. Ryze pragmatické uvažování o moci, podrobení národů i vlastních či cizích armádách. Jak poučné a aktuální i dnes, bohužel.

Miliarda
10.11.2023 4 z 5

Velmi zajímavý vhled do jednotlivých typů vlády, kladů a záporů panovníků napříč dějinami, na výhody a nevýhody různých typů vojsk, pevnostního opevnění a dalších atributů, které upevňují moc dobrého vladaře. Určitě stojí za to si tuto známou knihu Niccola Machiavelliho přečíst.

BarboraSalome
08.10.2023 4 z 5

Díky Čtenářské výzvě roku 2023 jsem si konečně knihu přečetla. A nezklamala. Možná by si ji měli přečíst i dnešní politici, vyvarovali se třeba některých chyb.

Hypatia1010
12.08.2023 4 z 5

Toto ve své době určitě hodně kontroverzní a možná i opovrhované dílo už nějakou dobu dlelo na mém nočním stolku, neboť jsem ho začala číst už před nějakým časem, ale z několika důvodů jsem byla nucena ho prozatím odložit. Nyní jsem se kvůli čtenářské výzvě přinutila ho přečíst znovu pěkně od začátku a tentokrát až do konce. Nejde o to, že by dílo nebylo čtivé, naopak, čte se až překvapivě dobře a pro člověka, který má alespoň základní povědomí o evropské historii je i dobře srozumitelné. Ale ačkoliv je to útlý svazek, není zrovna žádoucí u něj jak se říká vypnout. Takže se rozhodně nejedná o četbu pro relax.
Také mě překvapilo, jak je dílo vlastně nadčasové, protože docela dost autorových myšlenek má přesah až do dnešní doby. Navíc je zjevné, že Machiavelli byl rozhodně dobrým pozorovatelem a znalcem lidských povah, které ve svém díle vystihl naprosto bez příkras. Současně je jisté, že autor díla je inteligentní, všímavý, chtivý vědění, ale také realista.
V kontextu dnešní doby mě jako běžného voliče zaujala věta: "Lidé rádi mění vládu v domnění, že si tím polepší, a teprve zkušenost je přesvědčí, že si vlastně pohoršili." Myslím, že k tomu není třeba žádný komentář. Přesto z pohledu tehdejšího (ale i dnešního) běžného občana se může zdát toto dílo vysloveně amorální, protože vládcům vlastně radí, aby se neohlíželi na čest a dané slovo, pokud se změnily podmínky, a aby upřednostnili své potřeby a jednali tak, aby své potřeby naplnily. Nicméně je dobré si uvědomit, jaký záměr sledoval Machiavelli sepsáním tohoto díla - získání přízně a přátelství nového vládce Florencie, Lorenza Medicejského. Proto je tento soubor rad koncipován tak, aby se Lorenzo mohl poučit a na základě Machiavelliho poznatků přijmout taková opatření, aby si udržel svou moc.
Když to shrnu kolem a kolem, musím říct, že tohle dílo je opravdu zajímavou sondou do historie, navíc úhel pohledu, který nám předestírá je ojedinělý a tím spíš poučný. Každopádně mohu Vladaře doporučit všem, kdo se zajímají nejen o historii, ale i politologii a další společenské vědy.

Erytrocytek
06.08.2023 4 z 5

Překvapivě hodně čtivá kniha. Ve své době určitě unikátní dílo - kdo by si dovolil radit vládci a kritizovat vládce předchozí? Alespoň elementární znalost historie Itálie se tu vyplatí, protože autor uvádí spoustu zajímavých historických příkladů. Doporučuji.

Radesan
31.07.2023 4 z 5

Vladař je oproti Sun tzu nebo Stoikům (Marcus Aurelius nebo Seneca) přeci jen trochu jiná "kniha moudra". Stoikové se zabývali osobností a duševním rozpoložením vládců a lidí všeobecně, Sun tzu se zabýva strageií vladaře (tedy vládnoucí třída je daná) a nebo například takový Musashi, ten se zase pro změnu zabýval jednotlivcem v rámci celku.

Tahle kniha je pro mne doplňkem, nějak mi to zapadá do mozaiky všech výše zmíněných, protože má jistým způsobem jiný úhel pohledu. Machiavelli rozebírá různé systémy vlády, uzmutí moci a typy armád, financování a dává vcelku dobré příklady z historie, avšak oproti jiným autorům je jeho pohled mnohem bližší naší době a přijde mi, že problematika o které pojednává je nám Evropanům už mnohem známější (respektive jeho mentalita je bližší té naší - Sun tzu píše jednoduše, ale je spíše orientován na problémy "u něj doma" a všeobecné vedení z jeho pohledu, které se nás v tu dobu třeba notně netýkali a tak nevidíme kolikrát důvod v jeho rozebírání pro nás zřejmých věcí).

Co osobně hodnotím jako nejzajímavější faktor knihy je Niccolův přístup k věci. Vládnutí popisuje naprosto přirozeně, ne jako pohádku, kde řešením je mít kolem sebe všechny šťastné, obdarované a milující svého vládce kvůli jeho dobrotě.... nikoliv... popisuje vládnutí z hlediska reálně proveditelných věcí a natvrdo Vám doporučí v tom či onom momentu konkurenci nebo nepohodlné prostě zlikvidovat... tohle hodně chválím, protože konečně někde někdo prakticky ukazuje, že vládce není od toho, aby všem mazal med kolem huby nebo že je vůbec proveditelné uspokojit všechny..není.

Za mne doporučuji. Kdo rád čte filosofické knihy nebo má rád Itálii tohoto období popřípadě hltá knihy o principech vlády, je to povinnost.

gambinka87
17.07.2023 4 z 5

Knížce jako takové nic vytknout nemohu, je to přeci klasika. Ale já jako čtenářka jí asi nejsem hodna :) připomnělo mi to hodiny dějin filosofie na filde na VŠ. Stejně jako tehdy jsem se občas přistihla, že nevnímám :) strhávám tedy jednu hvězdu za to, že mne kniha nedokázala zcela upoutat. Stále aktuální je myšlenka, že dobrý ministr může být jen tehdy, pokud nemyslí sám na sebe. Takových politiků dnes už asi moc nebude. "Přečteno" jako audiokniha, skvěle namluvil Igor Bareš

hroneczek
13.06.2023 3 z 5

Asi jsem čekala něco jiného a záživného.
Pokud bych bývala kdysi knihu četla v rámci předmětu politologie, pak by mi určitě čtení něco dalo. Takto zůstalo bez jakékoli vnitřní odezvy a nadšení.