Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové

kniha od:


KoupitKoupit eknihu

Publikace je věnována jednomu z „velkých“ témat českých právních dějin, poměru středověkých Čech a říše, které se v našich končinách těší letité akademické tradici a jehož potenciál nebyl dosud ani zdaleka vyčerpán. Výklad se snaží ukázat, že stávající diskuse o soužití obou sousedních národů málo reaguje na posun, kterým prošly společenské vědy na Západě ve druhé polovině 20. století a který se skrývá pod heslem cultural turn. Protože se moderní kulturně historické přístupy a metody setkaly na jiných badatelských polích s úspěchem, domníváme se, že by bylo chybou jich nevyužít a sledovat česko-říšské „stýkání a potýkání“ úzkým prizmatem událostních dějin, aniž bychom vzali v potaz normativní struktury a představy, usměrňující jednání soudobých aktérů. Cílem monografie je tedy zmapovat soužití politických elit, tvořících pouto mezi otonsko-sálskou říší a přemyslovskými državami, v celé jeho právní rozmanitosti. Pohybujeme se v rozmezí od „temného“ 10. století do „renesančního“ 12. století, které se v mnoha ohledech jeví jako přirozené mezníky vývoje. Jelikož se nám nedostává zpráv domácí provenience, nezbývá, než abychom na vztahy mezi oběma sousedními zeměmi, jejich obyvateli a panovníky hleděli očima říšských kronikářů a letopisců, z nichž jsou bližšímu zkoumání podrobeni ti, jejichž díla jsou mezi odborníky pokládána za kanonická. Nové čtení pramenů má prokázat, že česko-říšský prostor nebyl ovládán pouhým fyzickým násilím a politickým kalkulem, jak hlásá naše právní historiografie od roku 1945 do dneška, ale že podléhal všeobecně přijímaným regulativům, jež vtiskovaly právní mantinely přeshraničním stykům na nejvyšší úrovni....celý text

https://www.databazeknih.cz/img/books/35_/355326/big_verni-premyslovci-a-barbarsti-cecho-duv-355326.jpg 52
Nahrávám...

Komentáře (2)

Kniha Věrní Přemyslovci a barbarští Čechové

Holmann
29. dubna

Tak toto je opravdu poklad k danému tématu. Vědecky zpracovaná kniha pracující s evropskými zdroji a světe div se ono to nádherně vychází. Některé pasáže jsou náročnější na čtení, ale ty informace které obsahují za to opravdu stojí.
Osobně bych uvítal více knih na toto téma. Pohled na české dějiny národních obrozenců již prostě neobstojí pod tíhou nových argumentů.
Toto je velmi cenný kousek v mé knihovně!

railly
29. března

Skvělá studie odpovídající požadavkům moderní historické vědy!
Kniha je rozhodně určena pro pokročilé zájemce pro historii ale určitě stojí za přečtení.
Autor čtenáře seznamuje s pohledem na česko-říšské vztahy v 10. a 11. století. Jako pramennou základu využívá (a čtenáři představuje) německé prameny (český Kosmas zůstal bohužel opomenut), a to jak do češtiny již přeložené (díky skvělé edici nakladatelství ARGO Memoria medii aevi) jako Kronika Dětmera z Merseburku, tak i prameny dosud nepřeložené - např. dílo Lamperta z Hersfeldu.

Jádro studie se pak opírá o chápání mezinárodní vztahů mezi "Němci" a "Čechy" doby 10. a 11., stol. včetně konceptu věrnosti a přátelství a výborně narušuje schémata vybudovaná ve vypjaté atmosféře po druhé světové válce českými historiky (hlavně V. Vaněčkem).

Z této knihy jsem byl upřímně nadšený a s radostí dávám plné hodnocení.