Ve Stalinově týmu

Ve Stalinově týmu https://www.databazeknih.cz/img/books/38_/389827/bmid_ve-stalinove-tymu-7Bd-389827.jpg 4 14 14

Nejnovější kniha Sheily Fitzpatrickové je pozoruhodnou sondou do nejvyšších pater sovětské politiky 20. až počátku 50. let 20. století. Na rozdíl od většiny prací, které se soustředí na osobu sovětského diktátora J. V. Stalina, se Fitzpatricková zaměřila na jeho nejbližší spolupracovníky. Prostřednictvím dobové korespondence, úředních materiálů i četných vzpomínek a pamětí ukazuje, že za Stalinem stála skupina věrných, kteří tvořili nebývale efektivní tým až do Stalinovy smrti v roce 1953. Do Stalinova týmu v průběhu třiceti let patřili například Molotov, Malenkov, Kaganovič, Vorošilov, Berija, Andrejev či Chruščov. V důsledku politického teroru, jenž se nevyhýbal ani členům týmu a jejich rodinám, se jeho složení mnohokrát změnilo. Někdy tým sloužil k přenášení zodpovědnosti ze Stalina na kolektiv, jindy si na svých spolupracovnících sovětský despota testoval své nápady. Mnohokrát však došlo i k tomu, že pro nevoli členů týmu Stalin svá rozhodnutí zrušil. V týmu podle Fitzpatrickové panovala určitá hierarchie, jež odrážela proměnlivou politickou moc konkrétních osob. Autorka analyzuje fungování týmu a konstruuje zcela nový obraz Stalina v jeho pracovním i rodinném prostředí.... celý text

Literatura naučná Historie
Vydáno: , Argo
Originální název:

On Stalin's Team , 2015


více info...

Přidat komentář

baacinka
18.04.2021 4 z 5

Jiný a nový pohled na politiku sovětského svazu - pohledem nejbližších Stalinových spolupracovníků se člověku dostává jiná optika. Autorka navíc jako sociální historička neopomíjí ani názory sovětské veřejnosti, která zde není vnímání jako zcela pasivní masa lidí. Sheila Fitzpatricková představuje proud tzv. kritiků totalitarismu a zde ukazuje přesně proč, protože totalitární přístup k dějinám vyviní téměř všechny kromě totalitního vládce. Nový přístup se snaží o barvitější obraz a tento čtivě napsaný mi připadal docela přesvědčivý.

kuruteku
25.07.2020 3 z 5

Není to radostné čtení a ještě bych řekl, že měl vydavatel přidat seznam další doporučené četby. Od čtenáře se očekává, že tuží, co za zvěrstva byl hladomor na Ukrajině a "Souostroví GULAG", "stěhování národů" po druhé světové válce. Kniha se soustředí jen na Stalinovo nejbližší okolí a vysvětluje, jak si nejbližší okolí nemohlo být jisto ničím, ale zároveň jich samotných (nejbližších z nejbližších) se skoro nic nedotklo - pokud pomineme Ordžonikidzeho sebevraždu a vraždu Kirova. A pár dalších. Bohužel kniha nedává odpověď na otázku, proč zrovna Stalin a proč tak dlouho. Trochu z toho vysvítá, že se uměl nejlépe orientovat mezi proudy a v první chvíli využil nesnášenlivosti mezi Zivověvem a Trockým, aby později použil "obohacení z NEPu" proti Zinověvovi a následně přebral program Levé opozice a vypořádal se se svými oponenty napravo. A vždy dokázal každý krok zdůvodnit, opozici rozdělit, trestat zvolna. Až se nelze ubránit otázce, zda opozičníci nebyli takoví ňoumové, když spoléhali na čest, morálku, demokratické principy. Pro mne osobně zajímavé vysvětlení (ale velmi zkrácené) nahrazení Stalina na začátku války a ke konci kolektivním vedením.


Jesper
20.03.2020 5 z 5

Výborná knižka! Vrelo odporúčam všetkým, ktorý sa zaujímajú nie len o Stalina, ale všeobecne o dejiny ZSSR. Autorka sa zamierava na skutočné (nie len formálne) rozhodovanie o krajine a búra tabu o Stalinovi ako o čisto neobmedzenom diktátorovi, ale zameriava sa na význam jeho tímu, pričom čítateľ sa takto oboznámi aj s osudmi ľudí, ktorí sú často považovaní len za Stalinových sekundantov. Popri tom pracuje s pestrou paletou prameňov a informácie dopĺňa rôznymi perličkami zo Stalinovej dače a podobne.

KejmlP
02.11.2019 5 z 5

Kniha se mi líbila. Sheila Fitzpatricková je představitelkou moderního přístupu ke studiu Sovětského svazu v období J. V. Stalina, a tak zde nenacházíme žádná zjednodušení a černobílé pohádky. Naopak nám ukazuje dobu v její složitosti, a Stalin tak vychází z její knihy úplně jinak, než jak je vykreslován některými našimi novináři a "takyodborníky", kteří stále zastávají jinde už 40 let překonanou teorii totalitarismu. Neznamená to, že by autorka hájila zločiny a přešlapy, které se udály za jeho vlády, ale odmítá se na ně vnímat jen jako na zlovůli všemocného jednotlivce, který tak činí prostě proto, protože je zlý, a hotovo.
Dynamika týmu je vykreslena velmi dobře, nesmírně mě zaujala především novátorská myšlenka, podle níž Stalinův způsob "postupného odstavování" nepřátel není projevem zvrácené mysli a touhy po trápení oběti, ale spíše nezbytným způsobem, jak se vyhnout odporu svého týmu, který by se rozhodnutí mohl postavit.
Plný počet nemohu dát pouze proto, že především v první polovině knihy bych ocenil větší důraz na samotnou dynamiku týmu i s osobním rozměrem (jak to dělá např. S. S. Montefiore ve své biografii Stalina), zatímco jsem měl dojem, že výraznější tvář tvoří spíše (ovšem též jistě nezbytné) životopisy osob v okolí JVS.
Knihu rozhodně doporučuji, úhel pohledu na Stalina skrze jeho tým tu zatím ještě nebyl, a kniha Vám pomůže se na řadu věcí začít dívat torchu jinak.